III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa oraz XVII Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie

„Centra informacji multimedialnej w bibliotekach” to hasło przewodnie III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej oraz XVII Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie, które odbyły się w wirtualnej przestrzeni 1 grudnia 2021 r. na platformie elearningowej MS TEAMS Związku Nauczycielstwa Polskiego. W spotkaniu wzięło udział ponad 150 bibliotekarzy bibliotek szkolnych, pedagogicznych, publicznych i naukowych oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń bibliotekarskich, związków związkowych z całej Polski.

Organizatorami Konferencji i Forum były: Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Oddział Towarzystwa nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie.

Konferencja i Forum powstały przy współpracy: Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia „WOM” w Częstochowie, Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie, Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Okręgowej Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Częstochowy oraz JM Rektor Politechniki Częstochowskiej. Patronat medialny sprawowały następujące czasopisma: „Głos Nauczycielski”, „Poradnik Bibliotekarza”, „Biblioteka w Szkole”, „Gazeta Częstochowska”, „Ogniskowiec”. Wydarzenie realizowane było w ramach programu eTwinning.

Uczestników konferencji i forum powitała i uroczyście rozpoczęła spotkanie pani Ewa Niedbała, wiceprezes Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Katowicach.

Spośród gości obecni byli: dr hab. Dagmara Bubel, dyrektor Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej, Krzysztof Kobiałka, dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, Anita Góral, wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, Renata Lipniewska, wicedyrektor ds. Bibliotek Pedagogicznych Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, Beata Grzanka, dyrektor Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie, Jan Kraśkiewicz, redaktor naczelny „Ogniskowca”.

W części merytorycznej uczestnicy spotkania wysłuchali referatu dr Agaty Arkabus, nauczyciela bibliotekarza Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, przewodniczącej Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz członka Krajowej Rady Bibliotecznej. W swoim wystąpieniu nt. Programy i granty wspierające pracę biblioteki szkolnej Pani doktor przedstawiła propozycje programów i grantów, dzięki którym biblioteki oraz placówki oświatowe mogą pozyskać fundusze na działalność, wyposażenie, wzbogacenie księgozbioru czy zakup potrzebnych materiałów.

Następnie głos zabrała Pani Monika Regulska z Krajowego Biura eTwinning i Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która wygłosiła referat Program eTwinning – najważniejsze informacje i oferta bezpłatnego rozwoju zawodowego. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, że eTwinning to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych i realizujących międzynarodowe projekty edukacyjne. Dziki temu programowi bibliotekarze szkolni mogą otrzymać wsparcie nauczycieli z ponad 40 krajów i ofertę ciekawych i inspirujących warsztatów i szkoleń podnoszących ich kompetencje cyfrowe.

Kolejne wystąpienie nt. Analiza polskich czasopism w zasobach ogólnodostępnych online na stronach internetowych czasopism/wydawców jako czynnik usprawniający działalność informacyjną biblioteki uczelnianej należało do Pani kustosz Urszuli Knop z Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej. Dokonując analizy prelegentka zwróciła uwagę na czynniki sprzyjające rozwojowi czasopism w ogólnym dostępie online, którymi są względy ekonomiczne- obniżenie kosztów magazynowania, redukcja kosztów dystrybucji oraz równie ważne względy pandemiczne- zapewnienie dostępu do zawartości czasopism bez ograniczeń technicznych w stanie kryzysu zdrowia publicznego, zdalna praca, zdalna edukacja. Jednym z wniosków analizy jest to, że należy oczekiwać stałego trendu wycofywania się czasopism z dystrybucji wersji drukowanej jak i otwierania artykułów naukowych w czasopismach.

Panie Anna HillerAnna Dąbrowska, nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie przedstawiły Projekty i programy wspierające czytelnictwo oraz przybliżyły działalność biblioteki pedagogicznej w ramach wspierania rozwoju kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży i propagowania czytelnictwa we współpracy z placówkami oświatowymi oraz środowiskiem lokalnym.

Następne wystąpienie było poświęcone omówieniu funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej w kontekście jej przydatności w pracy pedagogicznej bibliotek. Pani Aneta Przybyłowicz i Pan Ernest Pidzik – nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie omówili funkcje platformy, jej zasoby i sposoby wykorzystania. Jako ostatnie wystąpiły panie Lidia Mikulska, kierownik Filii nr 6 Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego, dr Renata Sowada, nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie oraz Alina Grabna, nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Samochodowych w Częstochowie; prezes Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie. Panie przygotowały referat Współpraca biblioteki szkolnej z instytucjami kultury w realizacji zagadnień czytelniczych. Panie zaprezentowały relacje z podejmowanych inicjatyw i działalności na rzecz upowszechniania czytelnictwa oraz współpracy w realizacji projektów czytelniczych oraz edukacyjnych.

Podczas Konferencji i Forum podsumowano również konkursy: VIII Wojewódzki Konkurs Fotograficzny dla Uczniów „Biblioteka w oczach czytelnika” pod patronatem pani Jadwigi Aleksandra Rezler, prezesa Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach oraz XV Jubileuszowy Konkurs Powiatowy dla Uczniów „Wszystko o bibliotece” na Prezentację Multimedialną pod patronatem pana Grzegorza Sikory, Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie.

Organizatorem VIII Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego dla Uczniów „Biblioteka w oczach czytelnika” jest Okręgowa Sekcja Bibliotekarska ZNP. Nagrody w konkursie ufundowane zostały przez Zarząd Okręgu Śląskiego ZNP w Katowicach.

Komisja konkursowa, w składzie:

Anna Przygódzka – przewodnicząca,

Anna Dąbrowska – członek,

Anna Hiller – członek,

oceniła wartość artystyczną fotografii, ich zgodność z tematem oraz trafność komentarzy i przyznała nagrody w trzech kategoriach:

Kategoria I: szkoły podstawowe kl. 3-6

I miejsce – Borys Borda, klasa 5, Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej, opiekun p. Katarzyna Paliga;

II miejsce – Fabian Młynarczyk, klasa 3, Szkoła Podstawowa nr 25 im. S. Żeromskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Dąbrowie Górniczej, opiekun p. Katarzyna Paliga

III miejsce – Oliwia Kuta-Łebek, klasa 6, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w  Częstochowie, opiekunki panie Miłosława Pasternak, Izabela Sitek, Renata Sowada, Agnieszka Szczepaniak

III miejsce – Oliwia Kowalska, klasa 6, Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w  Częstochowie, opiekunki panie Miłosława Pasternak, Izabela Sitek, Renata Sowada, Agnieszka Szczepaniak

Kategoria II: szkoły podstawowe kl. 7-8

I miejsce – Luiza Smędzik, klasa 8, Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej, opiekun p. Katarzyna Paliga

II miejsce – Adrianna Więcek, klasa 8,  Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. A. Szklarskiego w Dąbrowie Górniczej, opiekun p. Katarzyna Paliga

Kategoria III: szkoły ponadpodstawowe

I miejsce – Bartosz Gomółka, klasa Ib TS, Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie, opiekunki p. Alina Grabna, p. Anna Majchrzak;

II miejsce – Kamil Jura, klasa Ib TS, Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie, opiekunki p. Alina Grabna, p. Anna Majchrzak.

XV Jubileuszowy Konkurs Powiatowy dla Uczniów „Wszystko o bibliotece” na Prezentację Multimedialną odbył się pod patronatem pana Grzegorza Sikory, Prezesa Oddziału ZNP w Częstochowie. Nagrody dla laureatów konkursu zostały ufundowane przez Zarząd Oddziału ZNP w Częstochowie.

W jury konkursu pracowali nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie: panie Izabela Bajor, Aneta Przybyłowicz i pan Ernest Pidzik.

Biorąc pod uwagę wartość artystyczną i poprawność merytoryczną prezentacji, komisja konkursowa postanowiła nagrodzić następujące osoby:

– w kategorii szkół podstawowych:

I miejsce: Justyna Stanior, klasa 8, Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie, opiekun p. Anna Romianowska

II miejsce: Zofia Dudek, klasa 8, Szkoła Podstawowa nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie, opiekun p. Anna Romianowska;

III miejsce: Oliwia Kowalska i Oliwia Kuta, klasa 6,  Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w  Częstochowie, opiekunki p.  Beata Otocka, Miłosława Pasternak, Izabela Sitek, Renata Sowada

III miejsce: Maciej Kimla, Filip Gosławski, klasa 7,  Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. M. Skłodowskiej-Curie w  Częstochowie, opiekunki wicedyr. Lidia Kapkowska, Małgorzata Kosmalska, Miłosława Pasternak, Izabela Sitek, Renata Sowada

– w kategorii szkół ponadpodstawowych:

I miejsce: Igor Równiak kl. III f TM Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie, opiekunki panie Alina Grabna i Anna Majchrzak

Uczestnikom obu konkursów i ich opiekunom dziękujemy za udział i zaangażowanie. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy. Nagrody dla laureatów zostaną przekazane do szkół.

Wszelkie informacje na stronie Konferencji i Forum: https://tiny.pl/9djt9

Tekst: Anna Dąbrowska, Anna Hiller