III Powiatowy Konkurs Przyrodniczo-Recytatorski „Przyroda uczy najpiękniej”

Informujemy, iż z powodu zagrożenia pandemicznego konkurs zostaje odwołany.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie zapraszają uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego do udziału w III Powiatowym Konkursie Przyrodniczo-Recytatorskim „Przyroda uczy najpiękniej”. Konkurs odbędzie się 28 kwietnia 2021 roku, godz. 10.00-14.00 w auli Forum Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Cele konkursu:

  1. Popularyzacja twórczości poetyckiej.
  2. Kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego.
  3. Rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży.
  4. Upowszechnianie kultury języka.
  5. Inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin

Karta zgłoszenia