IV Wojewódzki Konkurs „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych”

11 grudnia 2019 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbył się IV Wojewódzki Konkurs „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych” pod honorowym patronatem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Organizatorami konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i  Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie. Adresatami zmagań byli uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego. Organizatorami konkursu byli nauczyciele bibliotekarza Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie – dr Agata Arkabus i Anna Płusa oraz Przewodnicząca Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie – Alina Grabna.

Głównymi celami konkursu było: upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie zainteresowań nowoczesnymi formami książki i literatury oraz popularyzacja nowoczesnych technologii informacyjnych.

Czwarta edycja konkursu obejmowała zagadnienia z zakresu:

– historii tworzenia książki elektronicznej,

– historii tworzenia audiobooków,

– wiedzy o e-bookach i audiobookach (rodzaje, funkcje, wydawnictwa),

– narzędzi wykorzystywanych do odtwarzania e-booków i audiobooków,

– liternet i powieść hipertekstowa.

Komisja konkursowa IV Wojewódzkiego Konkursu „Książka i informacja w erze mediów cyfrowych” w składzie:

przewodnicząca:
dr Katarzyna Parkitna – Przewodnicząca Oddziału SBP w Częstochowie

członkowie:

Grażyna Bich – nauczyciel języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 31 im. Orła Białego w  Częstochowie

Barbara Witkowska – nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie

na posiedzeniu komisji konkursowej  w dniu 11. 12. 2019 r. wyłoniła następujących laureatów:

  • kategoria szkoły podstawowe:

I miejsce – Joanna Frej – Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie

II miejsce – Wojciech Sobociński – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Matki Zofii Szulc Sióstr Zmartwychwstanek w Częstochowie

III miejsce – Julianna Kukuła – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Parzymiechach

Wyróżnienie – Patrycja Gołkowska – Szkoła Podstawowa nr 30 im. por. M. Brzeskiego w  Częstochowie

  • kategoria szkoły ponadpodstawowe:

I miejsce – Paulina Stachera – I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w  Częstochowie oraz Patryk Zemła – Zespół Szkół im. B. Prusa w Częstochowie

II miejsce – Klaudiusz Kuta – Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie

III miejsce – Maja Woźniak – Zespół Szkół im. gen. W. Andersa w  Częstochowie

Wyróżnienie – Cyprian Gęsiarz – Zespół Szkół Muzycznych im. M. J. Żebrowskiego w  Częstochowie.

Uczniowie uczestniczyli również w warsztatach plastycznych Poznaję siebie samego – inspiracje dziełem wybitnego twórcy prowadzonych pod kierunkiem nauczyciela bibliotekarza i artysty plastyka Marka Czarnołęskiego – pracownika Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Tekst i zdjęcia: dr Agata Arkabus