Klasy I-III

KLASY I – III

 • Czary-mary z tabliczką mnożenia

Podczas zajęć uczniowie będą mieli możliwość ćwiczyć i utrwalać tabliczkę mnożenia poprzez różne zabawy edukacyjne oparte na ciekawych pomocach dydaktycznych z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych.

 • „Jak składnie zagadkę odgadniesz?!” – legendy, bajki i baśnie w wyborze rozwijające twórcze i logiczne myślenie

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się w trzech różnych odsłonach (inscenizacja, teatrzyk Kamishibai i słuchowisko) z treściami wybranych legend, baśni i bajek. Rozwiązując przeróżne zagadki i zadania, uczniowie rozwijają kreatywność i logiczne myślenie.

 • Od papirusu do audiobooka

Treści prezentowane w czasie zajęć przybliżą dzieciom historię pisma i książki. Zdobyte wiadomości uczniowie utrwalą praktycznymi ćwiczeniami i zadaniami.

 • Bajka po polsku i po angielsku

Głównym punktem zajęć jest czytanie bajki równocześnie po polsku i po angielsku, połączone z oglądaniem ilustracji na slajdach, elementami nauki języka angielskiego, kolorowaniem i zabawami ruchowymi prowadzonymi w języku polskim i angielskim.

 • Złodzieje czasu – dziecko w świecie nowoczesnych technologii

Na zajęciach dzieci dowiadują się, czym są „złodzieje czasu” i jakie są skutki nadmiernego korzystania z nowoczesnych technologii przez dzieci. Poznają również sposoby na kreatywne spędzanie wolnego czasu bez tabletu, komputera czy telefonu.

KLASY I – II

 • Smoki w książkach i czasopismach

W czasie zajęć omówiona zostanie rola i funkcje czasopism. Uczniowie poznają osoby związane z wydawaniem czasopism oraz budowę i elementy charakteryzujące wydawnictwa ciągłe. Dzieci wyszukują różnice drukarskie i edytorskie między książką a czasopismem oraz zaprojektują okładkę własnego czasopisma.

KLASA I

 • Z legendami różnie bywa. Jeden smok – kilka wersji wydarzeń. (tylko w poniedziałki i czwartki)

Zajęcia z elementami programowania na postawie legendy o Smoku Wawelskim. Uczniowie poznają definicję legendy. W trakcie zajęć wykorzystany zostanie teatrzyk Kamishibai. Gry i zabawy na zajęciach będą wprowadzać uczniów w świat programowania i rozwijać myślenie komputacyjne.

KLASA II

 • Pory roku w tekstach kultury (tylko w poniedziałki i czwartki)

Zajęcia promujące edukację czytelniczą i medialną w oparciu o malarstwo, literaturę i muzykę.

 • Z Koziołkiem Matołkiem w bibliotece (zajęcia dostępne w II semestrze tylko w poniedziałki i czwartki)

Zajęcia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i zbiorów audiowizualnych, oparte o tekst literacki Kornela Makuszyńskiego 120 przygód Koziołka Matołka.

KLASA III

 • Rymowanki z awatarem

Podczas warsztatów uczniowie tworzą za pomocą dostępnej (online) strony edukacyjnej  własne awatary. Ponadto doskonalą przepisywanie tekstu za pomocą klawiatury komputerowej. Celem zajęć jest rozwijanie kreatywności, logicznego myślenia i sposobów zapamiętywania wierszowanych zagadek.

 • Ty też możesz zostać naukowcem!

Celem spotkania jest rozbudzenie u dzieci ciekawości otaczającego ich świata i zachodzących w nim zjawisk przy wykorzystaniu książek popularnonaukowych. Uczniowie poznają biografie znanych naukowców oraz zaprojektują książkę wynalazków i odkryć.

 • Nasza Ojczyzna. Stolice Polski w legendzie i historii. (tylko w poniedziałki i czwartki)

Zajęcia przybliżające historię powstania państwa polskiego oraz zabytki i architekturę dawnych i obecnej stolicy Polski. Zajęcia z wykorzystaniem e-podręcznika oraz tablicy interaktywnej.

 • Polskie symbole narodowe (tylko w poniedziałki i czwartki)

Zajęcia promujące wartości patriotyczne w oparciu o teksty kultury, z wykorzystaniem tabletów i quizu Kahoot.

 • Jak się uczyć, aby umieć?

Podczas spotkania uczniowie poszerzą wiadomości na temat funkcjonowania mózgu w zakresie przyswajania wiedzy. Omówione zostaną rodzaje zbiorów przydatnych w uczeniu. Uczniowie nabędą umiejętności praktyczne dotyczące poprawnego wyszukiwania informacji oraz korzystania z indeksów książkowych.

 • Opowiem Ci niezwykłą historię… (storytelling)

Zajęcia z wykorzystaniem teatrzyku ilustracji Kamishibai oraz kostek Story Cubes. W trakcie zajęć nauczyciel bibliotekarz zaprezentuje uczniom opowiadania w formie teatrzyku ilustracji. Następnie uczestnicy w grupach stworzą własne historie i opowiadania oraz ilustracje.

Story Cubes to prosta i jednocześnie fascynująca gra, która dostarcza uczestnikom wiele radości, stanowi przy tym doskonały trening pomysłowości i wyobraźni, wzbogacając zasób słownictwa i umiejętność opowiadania.

BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE

 • Cyberprzemoc – jak jej zapobiegać?
 • Nie daj się złapać w sieć uzależnienia…

BIBLIOTERAPIA  

KLASY I-II

 • Gdy przychodzi Pani Złość, co robić? (tylko w poniedziałki i czwartki)

Zajęcia z elementami biblioterapii, wspomagające opanowanie negatywnych emocji; z wykorzystaniem wiersza Doroty Gellner Zły humorek oraz fragmentu książki Wojciecha Kołyszko Złość i Smok Lubomił.

KLASY I-III

 • Bajka dobra na wszystko

Zajęcia biblioterapeutyczne z elementami terapii pedagogicznej. Więcej…

 • Bon ton, czyli dobre maniery na co dzień

Zajęcia mające uświadomić dzieciom, jak ważne jest posiadanie dobrych manier oraz ćwiczenie umiejętności dbania o dobre relacje z innymi; zajęcia na podstawie opowiadań Grzegorza Kasdepke Bon ton, czyli dobre maniery na co dzień, opowiadania Małgorzaty Musierowicz Rybka, książki Katarzyny Kozłowskiej Feluś i Gucio wiedzą, jak się zachować oraz Elementarza dobrych manier.

KLASA III

 • Od złości do radości – porozmawiajmy o emocjach

Zajęcia na podstawie książek Anny Llenas Kolorowy potwór oraz Wojciecha Kołyszko i Jovanki Tomaszewskiej Garść radości, szczypta złości, które mają uświadomić, że wszystkie uczucia i emocje są nam potrzebne i mamy prawo je przeżywać. Uczniowie nauczą się nazywać emocje oraz uczucia. Lekcja ma rozwijać empatię dla innych oraz twórcze myślenie. Uczniowie wykonają ćwiczenia i wezmą udział w zabawach pozwalających zrozumieć i oswoić różne emocje. Ponadto poznają techniki zarządzania