Klasy IV-VI


 

KLASY IV – VI

 • Komiksy XXL w programie ToonyTool

Głównym celem zajęć jest wykonanie prostego komiksu w programie ToonyTool. Uczniowie zapoznają się z różnymi formami graficznymi komiksów – książek. Na zajęciach zostaną omówione główne etapy tworzenia komiksów. Zajęcia odbywają się w sali komputerowej.

 • Palcem po mapie Europy z elementami druku 3D (od drugiego semestru)

Podczas zajęć uczniowie ułożą puzzle europejskie, dopasują do państw odpowiednich pisarzy, poetów, naukowców i innych znanych Europejczyków oraz zabytki 3D i kojarzące się z krajami osobliwości 3D. Dodatkowo posłuchają utworów muzycznych z konkretnych krajów. Uczestnicy będą zmagać się twórczo z przeróżnymi interaktywnymi zadaniami.

 • Awatar z wierszem

Podczas warsztatów uczniowie tworzą za pomocą dostępnej (online) strony edukacyjnej własne awatary. Ponadto doskonalą przepisywanie tekstu za pomocą klawiatury komputerowej. Warsztat jest odpowiedzią na pytanie – Jak skutecznie nauczyć się danego wiersza na pamięć? Uczniowie zapoznają się z treścią wybranego wiersza i poznają sposoby, jak go zapamiętać.

 • Trening pamięci – metody efektywnego uczenia się

Głównym celem zajęć jest usprawnienie procesu uczenia się, wzmacnianie zaangażowania i motywacji uczniów do nabywania wiedzy oraz wyposażenie uczniów w metody i techniki efektywnego uczenia się. W trakcie zajęć wykorzystane zostaną elementy gimnastyki mózgu i ćwiczenia usprawniające koncentrację.

 • Czy znam bohaterów powieści? – interaktywna rywalizacja czytelnicza

Aktywne zajęcia oparte o metodykę grywalizacji realizowane w formie rozwiązywania cyklu zadań czytelniczych. Ich celem jest utrwalenie wiadomości dotyczących bohaterów lektur szkolnych (m.in. Akademia Pana Kleksa, Chłopcy z placu broni, Mikołajek, Opowieści z Narnii, W pustyni i w puszczy) . Interaktywne ćwiczenia realizowane na zajęciach rozwiązywane są w formie pracy grupowej z wykorzystaniem tabletów multimedialnych. Podczas spotkania uczniowie mają możliwość wykorzystać aplikacje, pozwalające na interaktywną pracę dydaktyczną (Learning Apps, Kahoot).

 • Dokąd idzie Pan Tomasz? – ciąg dalszy noweli…

Zajęcia oparte o filmową wersję noweli Bolesława Prusa Katarynka. Podczas spotkania po obejrzeniu filmu uczniowie tworzą dalszą historię bohaterów noweli. Wykorzystują do tego program Story Jumper. Finałem zajęć jest opracowanie interaktywnych książeczek z twórczym tekstem uczniów. Uczniowie w atrakcyjny, multimedialny sposób poznają treść lektury oraz nabywają umiejętności pracy w aplikacji Story Jumper.

 • Escape room z Mikołajem Kopernikiem (od listopada)

Uczniowie zmierzą się z przeróżnymi zadaniami, zagadkami i szyframi. Zbierając po drodze cyfry, znaki specjalne oraz litery, odnajdą zagubionego Mikołaja Kopernika i jego dzieło. Zajęcia zostaną przygotowane w oparciu m.in. o prezentację multimedialną wykonaną w programie Genially. Dzięki tak skonstruowanej lekcji uczniowie zyskają także wiedzę na temat życia i działalności polskiego astronoma.

 • Szare komórki w pogotowiu z Albertem Einsteinem

Uczniowie dowiedzą się, kim był i czym się zajmował Albert Einstein. Na bazie przytoczonych ciekawostek oraz cytatów z wybranych książek i artykułów będą mieć okazję bliżej poznać postać niemieckiego fizyka oraz zmierzyć się z logicznymi zagadkami różnego typu. A na koniec – niespodzianka – klasowy escape room. Komu uda się przejść wszystkie poziomy? Każdy z uczniów otrzyma przestrzenną notatkę na temat Alberta Einsteina.

 • Wyjątkowa Maria spod znaku Skorpiona – Maria Skłodowska-Curie

 Zajęcia poświęcone ciekawostkom z życia Marii Skłodowskiej-Curie. Podczas lekcji uczniowie
w interaktywny sposób będą śledzić jej pasję związaną z fizyką i chemią. Ponadto uczestnicy zmierzą się w podziale na dwie grupy z zagadkami, szyframi i dodatkowymi zadaniami.

 • Wyszukaj, skopiuj i bezpiecznie opublikuj

 Podczas zajęć uczniowie, pracując w grupach, przeanalizują kilka sytuacji dotyczących wykorzystania prawa autorskiego, z którymi spotykają się na co dzień w domu i w szkole (publikowanie w internecie, cytowanie materiałów internetowych, publikowanie zdjęć, otwarte zasoby edukacyjne). Celem spotkania jest ugruntowanie wiedzy z zakresu bezpiecznego korzystania z zasobów internetu oraz uświadomienie zagrożeń wynikających z publikowania i rozpowszechniania materiałów w sposób niezgodny z prawem.

 • Wolny czas offline

 Zajęcia edukacyjne promujące spędzanie wolnego czasu poza siecią internet. Uczniowie przypomną sobie lub poznają gry i zabawy offline, do wykorzystania przy małym nakładzie sił i środków.

 • Bądź bezpieczny w internecie

 Zajęcia edukacyjne promujące bezpieczne zachowania podczas korzystania z internetu.

 • Nie daj się złapać w sieć uzależnienia

 Zajęcia edukacyjne promujące bezpieczeństwo korzystania z mediów społecznościowych i komunikatorów internetowych.

KLASA IV

 • Uwaga! Fake news!

Uczniowie na zajęciach dowiedzą się, w jaki sposób rozróżniać informacje internetowe prawdziwe od fałszywych, jak reagować i do kogo się zwrócić, gdy wiarygodność wiadomości staje się wątpliwa. Spotkanie oparte jest na metodach i ćwiczeniach aktywizujących uczniów, pobudzających do logicznego myślenia i samodzielnego podejmowania decyzji.

 • Jak się uczyć, aby umieć?

Podczas spotkania uczniowie poszerzą wiadomości na temat funkcjonowania mózgu w zakresie przyswajania wiedzy. Omówione zostaną rodzaje zbiorów przydatnych w uczeniu. Uczniowie nabędą umiejętności praktyczne dotyczące poprawnego wyszukiwania informacji oraz korzystania z indeksów książkowych.

 • Z Koziołkiem Matołkiem w bibliotece

Zajęcia promujące edukację czytelniczą i medialną w oparciu o 120 przygód Koziołka Matołka Kornela Makuszyńskiego.

KLASY IV – V

 • Zabawy z rymem i rytmem

Warsztaty literacko-plastyczne z tworzenia ilustracji do wierszy Juliana Tuwima.

KLASY V – VI

 • Legenda jurajska w wersji komiksowej

Zajęcia promujące edukację czytelniczą i medialną przybliżające historię i legendę zamków w Mirowie i Bobolicach. Warsztaty tworzenia komiksów online.

BIBLIOTERAPIA

KLASA IV

 • Od złości do radości – porozmawiajmy o emocjach

Zajęcia na podstawie książek Anny Llenas Kolorowy potwór oraz opowiadań Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak Basia. Wielka księga o uczuciach. Zajęcia mają uświadomić uczestnikom, że wszystkie uczucia i emocje są nam potrzebne i mamy prawo je przeżywać. Uczniowie nauczą się nazywać emocje oraz uczucia. Lekcja ma rozwijać empatię dla innych oraz twórcze myślenie. Uczniowie wykonają ćwiczenia i wezmą udział w zabawach pozwalających zrozumieć i oswoić różne emocje. Ponadto poznają techniki zarządzania złością.

KLASY IV – V

 • Być bohaterem – o dzieciach, które zmieniły świat (od listopada)

Zajęcia na podstawie książki Artura Maciaka Mali bohaterowie: dzieci, które zmieniły świat. Lekcja odpowie na pytania: Czy dziecko może wpłynąć na rząd, państwo, dorosłych? Owszem, dzieci umieją walczyć o swoje sprawy, potrafią też nakłonić dorosłych, by angażowali się w ważne akcje i odnoszą duże sukcesy na tym polu. Na lekcji uczniowie poznają historie działalności niezwykłych młodych ludzi, którzy swoją postawą wpływali i nadal wpływają na poprawę warunków życia dzieci na całym świecie i są ich nadzieją na lepsze jutro. Lekcja uczy tolerancji, odwagi bycia sobą oraz dążenia do realizacji swoich celów.

KLASY IV – VI

 • Mój przyjaciel… pies

Zajęcia na podstawie książki Barbary Gawryluk Dżok – legenda o psiej wierności uczą, jak ważna w życiu człowieka jest przyjaźń, w tym także między człowiekiem a zwierzęciem. W trakcie zajęć uczniowie poznają różnice między legendą a neolegendą.

 • Moje prawa, ważna sprawa.

Celem zajęć jest wypracowanie postawy szacunku wobec praw człowieka. Zajęcia odbywają się w oparciu o książki: Janiny Olech Mam prawo i nie zawaham się go użyć!, Anny Czerwińskiej-Rydel i Renaty Piątkowskiej Moje prawa, ważna sprawa! oraz Artura Maciaka Nic o nas bez nas! Dzieci i ich prawa.

KLASY V – VI

 • Ada, to wypada… sięgać po złoty medal!

Zajęcia na podstawie książki Zofii Karaszewskiej i Sylwii Stano Ada, to wypada, które mają za zadanie uświadomić dzieciom, że ciężką pracą, wytrwałością i wiarą w siebie mogą osiągać wymarzone cele – nawet takie, które na początku wydają się dla nich nieosiągalne. Zajęcia pokazują przykłady wielu postaci i osób, które pokonały swoje ograniczenia i pomagają innym oraz zdobywają medale czy nagrody.

 • Koń na receptę – o sile przyjaźni

Zajęcia realizowane na podstawie książki Agaty Widzowskiej Koń na receptę uczą wrażliwości na drugiego człowieka, szacunku dla inności, szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia propagują siłę przyjaźni, także między człowiekiem a zwierzęciem.

KLASA VI

 • Wszyscy jesteśmy wyjątkowi – warsztaty biblioterapeutyczne z elementami filmoterapii

Zajęcia biblioterapeutyczne z elementami filmoterapii, poruszające problem inności, szacunku i życzliwości. Warsztaty opierają się na książce Cudowny chłopak autorstwa J. R. Palacio oraz na filmie pod tym samym tytułem. Zajęcia kształtują postawę tolerancji i szacunku wobec ludzi, rozwijają empatię i mają za zadanie budować poczucie własnej wartości. Na zajęciach podejmowane będą tematy dyskryminacji oraz przestrzegania praw człowieka. Zajęcia będą receptą na dobre relacje w klasie.

ZAJĘCIA BIBLIOTERAPEUTYCZNE Z ELEMENTAMI TUS (TRENINGU UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH)

Trening umiejętności społecznych to poznawanie i nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko od najmłodszych lat. Umiejętności te są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i grupie rówieśniczej oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Z różnych powodów nie zawsze wzorce te są kształtowane prawidłowo. Długotrwała izolacja i nauka zdalna oraz wstrzymany proces socjalizacji również przyczyniły się do tego, iż dzieci mają różne trudności w zakresie umiejętności społecznych i emocjonalnych.

Celem zajęć jest budowanie sposobów i dróg do lepszego rozumienia siebie oraz innych. Zajęcia będą rozwijały i utrwalały kompetencje społeczne niezbędne w codziennym funkcjonowaniu.

Zajęcia przeznaczone są głównie dla dzieci z trudnościami w zakresie umiejętności społecznych i przeprowadzane są w bezpiecznej oraz przyjaznej atmosferze.

Główne cele zajęć:

– nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z rówieśnikami i dorosłymi

– umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych

– rozwijanie umiejętności skutecznej komunikacji w relacjach interpersonalnych

– kształtowanie umiejętności współpracy oraz rozwiązywania konfliktów

-nauka wyrażania i kontrolowania emocji

– rozwijanie empatii oraz rozumienia stanów innych ludzi

– radzenie sobie w sytuacjach stresujących

– wzmacnianie poczucia własnej wartości

– wzmacnianie asertywności

 • „Jak Cię widzą, tak Cię piszą”. Jak dbać o swój wizerunek?

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas V-VI szkoły podstawowej. W trakcie zajęć uczestnicy doskonalą umiejętność robienia pozytywnego pierwszego wrażenia, które pozwala na prawidłowe postrzeganie osoby w przyszłych kontaktach. Na zajęciach uczniowie dowiedzą się, co to jest mowa ciała, jakie elementy zachowania i wyglądu wpływają na to, jak jesteśmy postrzegani oraz w jaki sposób dbać o nasz wizerunek online.

WARSZTATY PLASTYCZNE DLA KLAS IV – VI

 • Kto czyta książki żyje podwójnie

Warsztaty plastyczne

 • W kapeluszu zatrzymaj swoje myśli

Warsztaty czytelniczo-plastyczne inspirowane literaturą dziecięco-młodzieżową

 • Dla człowieka, podobnie jak dla ptaka, świat ma wiele miejsc gdzie można odpocząć, ale gniazdo tylko jedno.

Warsztaty czytelniczo-plastyczne inspirowane literaturą dziecięco-młodzieżową

 • W niebycie zaklęte istnienie (szukanie inspiracji wizualno-symbolicznych)

Warsztaty plastyczne

 • Jak powstaje obraz? – od szkicu do barw

Autorski warsztat plastyczny

 • Twoje dzieło jest tuż obok ciebie – inspiracje w najbliższym otoczeniu

Autorski warsztat plastyczny

 • Frotage: scan i ksero własnego wnętrza

Autorski warsztat plastyczny

 • Fantazjoterapia

Autorski warsztat plastyczny

Skip to content