Konferencja „Akademia Szczęśliwego Dzieciństwa – dziecko w cyfrowym świecie”

Rosnący wpływ mediów elektronicznych na rozwój emocjonalny, poznawczy i fizyczny dziecka budzi zarówno nadzieje, jak i niepokój.

Konferencja Akademia Szczęśliwego Dzieciństwa – dziecko w cyfrowym świecie, która została zorganizowana w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom, odbyła się 21 listopada 2018 r. w Auli Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Jej organizatorem była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie. Jak co roku uczestniczyli w niej nauczyciele przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy, nauczyciele bibliotekarze, rodzice i studenci przygotowujący się do zawodu nauczyciela, w sumie 56 osób.

Uczestników konferencji przywitała Pani Renata Lipniewska, wicedyrektor RODN „WOM” ds. bibliotek pedagogicznych w Częstochowie.

Jako pierwsza głos zabrała Pani dr Urszula Podsiad-Jeziorska, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Częstochowie, która wygłosiła referat na temat „Wpływ mediów na rozwój dziecka. W swoim wystąpieniu Pani Podsiad-Jeziorska podkreśliła, że współczesne media są nie tylko czynnikiem cywilizacyjnego postępu, lecz także źródłem sugestywnych przekazów nasyconych agresją i niebezpiecznymi treściami. Media mogą więc mieć destrukcyjny wpływ na osobowość i rozwój mózgu dziecka.

Kolejny punkt konferencji był poświęcony nowoczesnym pomocom dydaktycznym w nauczaniu wczesnoszkolnym. Prelegent, Pan dr Tomasz Walasek, pracownik naukowy Politechniki Częstochowskiej, zwrócił uwagę na to, że edukacja musi nadążać za zmianami w świecie nowoczesnych technologii, by zapewnić jak najlepszy start w dorosłe zawodowe życie dla swoich podopiecznych. Zaprezentował również ideę Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy, projektu skierowanego do szkół podstawowych.

Pani Anna Dąbrowska, nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, wygłosiła referat „Rozwijanie kompetencji czytelniczych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Prelegentka omówiła wpływ czytania i literatury na rozwój emocjonalny i poznawczy dziecka. Pani Dąbrowska podzieliła się z uczestnikami konferencji sposobami na pracę z książką i rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów i wychowanków wykorzystując narzędzia multimedialne i zasoby Internetu.

„Niosę słowo” to tytuł ostatniego wystąpienia. Pan Mikołaj Mikser Mądrzyk, częstochowski raper, przedstawiciel kultury hip-hop, ale też ambasador ogólnopolskiej kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom, zwrócił uwagę na kształtowanie w młodych ludziach umiejętności krytycznego odbioru treści serwowanych w cyfrowym świecie. Zwrócił uwagę również na to, że media społecznościowe mają destrukcyjny wpływ na rozwój umiejętności interpersonalnych. Zwieńczeniem konferencji była hip-hopowa improwizacja w wykonaniu naszego Gościa.

Konferencję podsumowała Pani Anna Hiller, nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie oraz lider ogólnopolskiej kampanii społecznej Cała Polska czyta dzieciom, zwracając uwagę na niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą wykorzystywanie nowoczesnych technologii zachęcała do odpowiedzialnego korzystania z niej.

Bardzo dziękujemy za udział w konferencji. Szczególne podziękowania kierujemy do znakomitych Gości, którzy zechcieli się podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem na temat wpływu cyfrowego świata na rozwój dzieci i młodzieży ale i też sposobów na to, by technologia stała się sprzymierzeńcem edukacji.

Tekst: Anna Dąbrowska
Fot.: Izabela Bajor