Konferencja informacyjno-szkoleniowa dla nauczycieli bibliotekarzy

Zapraszamy na konferencję informacyjno-szkoleniową Wdrażanie nowej podstawy programowej w bibliotece szkolnej.

Formularz rejestracyjny