Konferencja informacyjno-szkoleniowa. Wdrażanie nowej podstawy programowej w bibliotece szkolnej

W dniu 25 września 2019 r. w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie odbyła się Konferencja informacyjno-szkoleniowa. Wdrażanie nowej podstawy programowej w bibliotece szkolnej.

Podczas konferencji swoje wykłady wygłosili:

dr Agata Arkabus – nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie – Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia – analiza zapisów dotyczących biblioteki szkolnej;

Anna Płusa – nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie – Praca z lekturą w szkole ponadpodstawowej;

Alina Grabna – nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w szkole – z doświadczeń nauczyciela bibliotekarza.

W czasie spotkania prowadzący zwrócili uwagę na zapisy w podstawie programowej dotyczące bibliotek szkolnych oraz pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciele bibliotekarza. Dr Agata Arkabus zauważyła, że Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018 poz. 467) ukazuje mocną role biblioteki szkolnej w procesie samokształcenia ucznia oraz współpracy z nauczycielami w zakresie promocji czytelnictwa, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz poprawnego wyszukiwania informacji. Anna Płusa zaprezentowała metody pracy z lekturą w szkole ponadpodstawowej. Jej prezentacja zawierała praktyczne przykłady ćwiczeń dotyczących streszczania i parafrazowania tekstu. Alina Grabna podzieliła się z uczestnikami doświadczeniami związanymi z realizacją Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Szczególną uwagę zwróciła na problem sprawozdawczości, który jest jednym z wymogów realizacji programu.

dr Agata Arkabus