Konkurs Literacki „Czerwcowe dni 1979 roku moich bliskich z Janem Pawłem II w Częstochowie”

Konkurs Literacki „Czerwcowe dni 1979 roku moich bliskich z Janem Pawłem II w Częstochowie” realizowany był w ramach projektu NADZIEJA, ZWYCIĘSTWO. Organizatorem konkursu był Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie we współpracy z Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie i Towarzystwem Patriotycznym Kresy w Częstochowie.

Honorowy Patronat nad przedsięwzięciem objęli:

 • Pani Urszula Bauer – Śląski Kurator Oświaty,
 • Arcybiskup dr Wacław Depo – Metropolita Częstochowski.

Konkurs adresowany był do uczniów województwa śląskiego i obejmował dwie kategorie wiekowe:

 • uczniów siódmej i ósmej klasy szkoły podstawowej – tutaj pracę konkursową stanowiła forma wywiadu ze świadkiem historii,
 • uczniów liceum, technikum i branżowej szkoły I stopnia – gdzie pracę konkursową stanowiła forma opowiadania z użyciem dialogu, w którym bohaterem jest świadek historii.

Warunkiem uczestnictwa w tym konkursie było odnalezienie świadka tamtych wydarzeń i przedstawienie jego wspomnień oraz przeżyć.

Cele konkursu:

 • Upamiętnienie I Pielgrzymki Papieża Jana Pawła II do Ojczyzny i podkreślenie jej przełomowego znaczenia dla Polaków – w wymiarze duchowym i historycznym.
 • Zainteresowanie młodzieży szkolnej najnowszą historią Polski. Kształtowanie świadomości narodowej, społecznej i obywatelskiej uczniów.
 • Budowanie więzi międzypokoleniowych w oparciu o wartości.
 • Rozwijanie kultury języka polskiego i zdolności literackich młodzieży szkolnej.
 • Promocja talentów uczniowskich.
 • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

Kryteria oceny:

 • Zgodność z tematem konkursu (0-1).
 • Walory literackie tekstu: kreatywność w ujęciu tematu, umiejętność literackiej rekonstrukcji wydarzeń, bogactwo języka (0-5).
 • Obecność własnych przemyśleń, ocen, refleksji, uczuć i emocji oraz ich forma artystyczna (0-5).
 • Odniesienia faktograficzne: opis wydarzeń, realia przedstawione w związku z relacjami świadków historii (0-3).
 • Wartość przesłania zawartego w tekście (0-3).
 • Indywidualny i autorski charakter pracy (0-3).

W konkursie wzięło udział 119 uczestników z 52 placówek województwa śląskiego. W większości byli to uczniowie szkół podstawowych. Prace konkursowe reprezentowały bardzo wysoki poziom merytoryczny i literacki. Należy podkreślić wysoko ocenione przez jury walory literackie tekstów, takie jak: kreatywność w ujęciu tematu, umiejętność literackiej rekonstrukcji wydarzeń czy bogactwo języka. Większość prac zawierała bardzo bogate odniesienia faktograficzne. Dominowały realnie przedstawione opisy wydarzeń. Zarówno wywiady, jak i opowiadania posiadały przemyślane i poprawne gatunkowo, formy.

Na uwagę zasługiwała także obecność własnych przemyśleń, ocen, refleksji i emocji oraz poprawnie wybrana ich forma artystyczna. Język świadków historii charakteryzował się bogactwem emocji, które towarzyszyły opisywanym, doniosłym wydarzeniom. Należy podkreślić również indywidualny i autorski charakter większości prac konkursowych oraz obecność wartościowych przesłań zawartych w nadesłanych tekstach.

Komisja konkursowa w składzie:

Przewodnicząca – kategoria szkoły podstawowe: Anna Płusa – nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie

Przewodnicząca – kategoria szkoły ponadpodstawowe: Agnieszka Grudzińska – nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,

Członkowie:

Grażyna Bochenkiewicz – wicedyrektor ds. doskonalenia nauczycieli Regionalnego  Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,

oraz nauczyciele języka polskiego z częstochowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych: Monika Górna, Marta Furmańska, Ewa Zyngier, Joanna Garncarek, Dorota Ociepa, wyłoniła laureatów konkursu oraz przyznała następujące wyróżnienia:

Kategoria: szkoły podstawowe

Wiktor Krocz, Szkoła Podstawowa  nr 33 im. Marii Kownackiej w Częstochowie, opiekunowie: Anna Roskosz, Iwona Będkowska

Bartosz Cegła, Szkoła Podstawowa nr 3 w Łazach, opiekunowie: Agata Cegła, Aneta Łągiewka

Katarzyna Lewandowska, Szkoła Podstawowa nr 18 im. ks. Konstantego Damrota w Rudzie Śląskiej, opiekun  Iwona Merczyk

Franciszek Suchecki, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie, opiekun Katarzyna Kosmala

Oskar Cierpiał, Szkoła Podstawowa w Nieradzie, opiekun Alicja Golis

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe

Wiktoria Stępień, VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie, opiekun Iwona Krysian

Nikola Radłowska, VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie, opiekun Iwona Krysian

Adam Górski, V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie, opiekun Danuta Zielińska.

Laureatami konkursu zostali:

Kategoria: szkoły podstawowe

I miejsce

Mateusz Rymkiewicz, Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie, opiekun Ewa Ossowska

II miejsce

Nikola Karoń, Szkoła Podstawowa im. 6. Pułku Piechoty w Starym Broniszewie, opiekun Monika Kasprzyk
Małgorzata Gacek, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Heleny i Ignacego Fików w Mysłowicach, opiekun Monika Krajewska-Hołda
Urszula Purgal, Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie, opiekun Aleksandra Bednarska-Chłopaś

III miejsce

Martyna Rozpędek, Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach, opiekun Anna Zarzycka-Tomalska
Laura Nykiś, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicza w Kłobucku, opiekun Stefania Szczepaniec
Jakub Pająk, Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach, opiekun Anna Zarzycka-Tomalska

Kategoria: szkoły ponadpodstawowe

I miejsce

Natalia Kuligowska, Liceum Ogólnokształcące im. Noblistów Polskich w Rydułtowach, opiekun Maria Firut

II miejsce

Julia Najnigier, Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej, opiekun Magdalena Gojowczyk

III miejsce

Emila Kos, IV Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, opiekun  Zbigniew Miszczak
Klaudia Tkacz, Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach, opiekun Beata Placek

Tekst Anna Płusa