Konkurs literacko-plastyczny „Śląscy górale – najciekawszy lapbook” – zaproszenie do udziału

W związku z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Śląskiego roku 2021 Rokiem Górali Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza uczniów szkół podstawowych miasta Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego do udziału w konkursie literacko-plastycznym „Śląscy górale – najciekawszy lapbook”.  

Konkurs ma na celu zachęcić uczniów do pracy twórczej, rozbudzić ich indywidualne zdolności i zainteresowania oraz poszerzyć wiedzę na temat góralszczyzny i tradycji górali śląskich.

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie i wykonanie lapbooka zgodnie z tematyką konkursu. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez jednego autora.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I-IV i klasy V-VIII szkoły podstawowej.

Pracę konkursową należy dostarczyć do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130, w terminie do 31.01.2022 r.  wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród uczestnikom odbędzie się 10.02.2022 r. o godz. 12.00 w RODN „WOM” w Częstochowie.

Kontakt:
Anna Dąbrowska: dabrowska@womczest.edu.pl, tel.  0343606004 w.250
Anna Hiller; hiller@womczest.edu.pl, tel.  0343606004 w.250

Załączniki:
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia