Międzyszkolny konkurs na komiks pt. „Bezpieczny internet – działajmy razem!”

Zapraszamy do udziału w międzyszkolnym konkursie na komiks pt. Bezpieczny internet – działajmy razem!, organizowanym w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu obchodzonego 5 lutego.  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego. Celem  konkursu jest zachęcanie uczniów do pracy twórczej, zdobycie wiedzy związanej z tworzeniem komiksu oraz dotyczącej bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni, rozbudzanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich umiejętności literackich i plastycznych.

Zadaniem uczestnika konkursu będzie opracowanie i wykonanie komiksu dotyczącego promowania zasad bezpiecznego zachowania w internecie i przeciwdziałania cyberprzemocy.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I-IV i klasy V-VIII szkoły podstawowej.

Pracę konkursową należy dostarczyć osobiście do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130, w terminie do 29.03.2019 r. wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród uczestnikom odbędzie się 11.04.2019 r. o godz. 13.00 w sali 237 i będzie połączone z wystawą prac uczestników.

Kontakt:

Anna Dąbrowska dabrowska@womczest.edu.pl
Anna Hiller hiller@womczest.edu.pl
Marta Małek malek@womczest.edu.pl

tel. 34 3606004 wew. 248 lub 250

Dokumenty do pobrania: