Konkurs na lapbook „Koty w literaturze”

Zapraszamy do udziału w konkursie na lapbook  Koty w literaturze organizowanym w ramach Światowego Dnia Kota obchodzonego 17 lutego.  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego. Celem  konkursu jest zachęcanie dzieci do czytania i czerpania wiedzy z książek, kształtowanie umiejętności przekazania i zaprezentowania swojej wiedzy oraz rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów. Zadaniem uczestnika konkursu będzie opracowanie i wykonanie książki tematycznej w formie lapbooka Koty w literaturze, zgodnej z tematyką konkursu. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I-IV i klasy V-VIII szkoły podstawowej.

Pracę konkursową należy dostarczyć osobiście do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130, w terminie do 01.02.2019 r. wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród uczestnikom odbędzie się 06.02.2019 r. o godz. 12.00 w sali 237 RODN „WOM” w Częstochowie.

Od 17.02.2019 r. prace konkursowe zostaną zaprezentowane na wystawie zorganizowanej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

Kontakt:

Anna Dąbrowska – dabrowska@womczest.edu.pl
Anna Hiller – hiller@womczest.edu.pl
Tel. 34 3606004 wew. 248

Dokumenty do pobrania:

Regulamin konkursu
Karta_zgłoszenia