Konkurs „Wielka Liga Czytelników”

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu „Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2018/2019

Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim, skierowany do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Organizowany jest na dwóch poziomach:

  • klasy I-IV
  • klasy V-VIII

Konkurs przebiega w czterech etapach:

  • pierwszy – szkolno-biblioteczny (6.11.2018r.-31.01.2019r.)
  • drugi – powiatowy (28.02.2019r.)
  • trzeci – półfinał wojewódzki (28.03.2019r.)
  • czwarty – finał ogólnopolski (10.05.2019r.)

Formularz zgłoszeń dla Koordynatora Szkolnego/Bibliotecznego jest dostępny w formie pliku pdf na stronie internetowej www.wielka-liga.pl.

Zgłoszenia, podpisane przez dyrektora szkoły, należy dostarczyć do koordynatora powiatowego (w formie papierowej lub skanu) do 30 listopada 2018 r. (prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami). Koordynator powiatowy wprowadza dane do systemu obsługi projektu. Na adresy e-mail podane przy rejestracji zostaną wysłane linki aktywacyjne.
Jednocześnie informujemy, że nasza biblioteka została koordynatorem powiatowym konkursu „Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2018/2019:

  • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie – koordynator powiatowy dla szkół podstawowych miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego i powiatu kłobuckiego,

adres:
Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa
kontakt:
Anna Hiller, tel. 34 360 60 04 w. 248, hiller@womczest.edu.pl
Anna Dąbrowska, tel. 34 360 60 04 w. 248,  dabrowska@womczest.edu.pl

  • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu – koordynator powiatowy dla szkół podstawowych miasta Lublińca i powiatu lublinieckiego,

adres:
Paderewskiego 18
42-700 Lubliniec
kontakt:
Olimpia Zielińska, tel. 34 351 17 98, lubp@womczest.edu.pl

  • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie – koordynator powiatowy dla szkół podstawowych miasta Myszkowa i powiatu myszkowskiego,

adres:
Pułaskiego7/210
42-300 Myszków
kontakt:
Edyta Polak, tel. 34 313 44 94, mybp@womczest.edu.pl

Szczegółowe informacje, regulamin i karty zgłoszenia udziału w konkursie dostępne są na stronie www.wielka-liga.pl.