Konkurs „Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda. Rzecz o kardynale Stefanie Wyszyńskim”

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „ WOM” w Częstochowie informuje, że termin składania prac w ramach konkursu „Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda. Rzecz o kardynale Stefanie Wyszyńskim” zostaje przedłużony do 28 lutego 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na 18.03.2021 r.

W roku Kardynała Wyszyńskiego Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza do udziału wojewódzkim konkursie na prezentację multimedialną „Życie jest większe od legend, bo w życiu jest prawda. Rzecz o kardynale Stefanie Wyszyńskim”, pod honorowym patronatem Księdza Arcybiskupa Wacława Depo oraz Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: Tygodnik Katolicki „Niedziela”, Radio Jasna Góra oraz „Gazeta Częstochowska” – Tygodnik Regionalny.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego.

Celem konkursu jest popularyzowanie wiedzy o życiu i nauczaniu Prymasa Tysiąclecia, rozbudzanie zainteresowania współczesną historią Polski, kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji oraz wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji, w tym Internetu, z poszanowaniem praw autorskich.

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie i wykonanie prezentacji multimedialnej przedstawiającej życie i działalność kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: szkoły podstawowe oraz szkoły ponadpodstawowe. Pracę konkursową wraz z załącznikami należy przesłać do 28.02.2021 roku:

  • pocztą na adres:

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

Al. Jana Pawła II 126/130

42-200 Częstochowa

z dopiskiem „Rzecz o kardynale S. Wyszyńskim. Wojewódzki konkurs na prezentację multimedialną”

UWAGA: Praca konkursowa zapisana na płycie wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia i zgodą na przetwarzanie danych osobowych

  • lub drogą elektroniczną na adres: konkurs.wyszynski@gmail.com

UWAGA: Każdy uczestnik konkursu wysyła jedną wiadomość zawierającą załączniki:

praca konkursowa (zatytułowana imię_nazwisko_miejscowość),
karta zgłoszenia,
zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

W tytule maila należy napisać: swoje imię i nazwisko oraz Wojewódzki konkurs_Wyszyński, np. Anna Dąbrowska Wojewódzki konkurs_Wyszyński.

Ogłoszenie wyników nastąpi 18.03.2021 r.

Kontakt:

Anna Dąbrowska – dabrowska@womczest.edu.pl – tel.  0343606004 w. 250
Anna Hiller – hiller@womczest.edu.pl – tel.  0343606004 w. 250

Załączniki: