KONKURSY I OLIMPIADY

 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad : Dz. U. z 2020 r. poz. 1036
  Dz.U. 2020 poz. 1036
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad : Dz. U. z 2017 r. poz. 1580
  Dz.U. 2017 poz. 1580
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad : Dz. U. z 2014 r. poz. 1290
  Dz.U. 2014 poz. 1290
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad : Dz. U. z 2009 r. nr 126 poz. 1041
  Dz.U. 2009 nr 126 poz. 1041
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad : Dz. U. z 2002 r. nr 13 poz. 125
  Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125