Bieżąca prenumerata – Filia Kłobuck


Wykaz czasopism prenumerowanych w roku 2021

 1. Biblioteka w Szkole
 2. Edukacja Wczesnoszkolna
 3. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
 4. Mówią Wieki
 5. Polonistyka
 6. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
 7. Świetlica w Szkole
 8. Wiadomości Historyczne
 9. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
 10. Wychowanie w Przedszkolu
 11. Życie Szkoły