Bieżąca prenumerata – Filia Kłobuck


Wykaz czasopism prenumerowanych w roku 2020

  1. Biblioteka w Szkole
  2. Edukacja Wczesnoszkolna
  3. Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
  4. Mówią Wieki
  5. Polonistyka
  6. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze
  7. Wiadomości Historyczne
  8. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne
  9. Wychowanie w Przedszkolu
  10. Życie Szkoły