Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej


REGULAMIN

Europejski Fundusz Społeczny

poniedziałek 8.00-14.30
wtorek 8.00-14.30
środa 8.00-14.30
piątek 8.00-15.30
I sobota miesiąca 8.00-12.30

INFORMACJE OGÓLNE

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej powstało w ramach projektu Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych, który był  współfinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Europejski Fundusz Społeczny. Uruchomione zostało w styczniu 2006 roku. Pracownia ICIM służy celom naukowym i dydaktycznym. Wyposażona jest w 4 stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu oraz w urządzenie wielofunkcyjne (kserokopiarka, drukarka i skaner).

W ICIM użytkownicy mogą:

  • wyszukiwać i przetwarzać informacje dostępne poprzez sieć Internet
  • korzystać z zainstalowanego pakietu Microsoft Office 2003 i oprogramowania edukacyjnego tj. Encyklopedii PWN, Wielkiego Multimedialnego Atlasu Świata PWN, Multimedialnego Słownika Języka Polskiego oraz Multimedialnego Słownika Wyrazów Obcych
  • korzystać ze zbiorów multimedialnych zgromadzonych w bibliotece
  • w miarę potrzeb nagrać materiały na płyty CD, dyskietki, pamięć USB
  • wydrukować, powielić czy też skanować wyszukane materiały
  • Korzystanie z oprogramowania komputerowego i Internetu jest bezpłatne.

Zapraszamy