Kalendarium – Filia Kłobuck


1953
Powstanie Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Kłobucku z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1

1953
Zbiory – 470 woluminów

1961
Księgozbiór biblioteki – 2300 woluminów

1975
Włączenie placówki w struktury Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Częstochowie

1979
Przeniesienie biblioteki do Zespołu Szkół w Kłobucku

1991
Włączenie filii w strukturę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie. Zmiana nazwy placówki na Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego Filia w Kłobucku

2002
Zmiana nazwy placówki: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie Filia w Kłobucku

2004
38 tysięcy woluminów, 40 tytułów czasopism, zbiory multimedialne

2006
Uruchomienie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej

2011
Zbiory biblioteki zawierają  prawie 39 tysięcy książek, a także  materiały multimedialne, programy nauczania i 22 tytuły prenumeraty bieżącej.

2013
Księgozbiór  biblioteki liczy ponad  39 tysięcy woluminów,  prenumerowanych jest 15 tytułów czasopism.  Stan komputeryzacji   –   62% księgozbioru.