Zgromadzone w bibliotece – Filia Kłobuck


Aura      1996 – 2009
Biblioteka w Szkole     od 1991
Biologia w Szkole     od 1979
Chemia w szkole   od 1979
Częstochowski Biuletyn Oświatowy    od 1992
Dyrektor Szkoły    od 1996
Edukacja    od 1991
Fizyka w Szkole    1984- 2009
Geografia w Szkole    1983 – 2012
Gestalt    1997,  2000-2002
Język Polski w Gimnazjum    1999  –  2013
Język Polski w Szkole Średniej / Liceum    od 1995
Język Polski w Szkole w klasach IV-VI/  IV-VIII)    od 1995
Języki Obce w Szkole    1983- 2009
Kwartalnik Pedagogiczny   od 1977
Matematyka      1983-2010
Mówią Wieki    od 1968
Nauczanie Początkowe    od 1995 – 2017 /   Edukacja Wczesnoszkolna   od 2017
Nowa Szkoła     1983 – 2012
Polonistyka     od 1970
Poradnik Bibliotekarza      1971 – 2013
Poznaj Swój Kraj     1991-2002
Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze    od 1979
Psychologia Wychowawcza     1973-2000
Ruch Pedagogiczny    1979 -1990
Szkoła Specjalna     1979 – 2006
Wiadomości Historyczne    od 1980
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne   od 1983
Wychowanie Muzyczne w Szkole     1983 – 1996,   2005
Wychowanie Techniczne w Szkole      1983 – 2006
Wychowanie w Przedszkolu    od 1980
Zagadnienia Wychowawcze a  Zdrowie Psychiczne     1982-1986
Życie Szkoły    od 1983