Katalogi online – Filia Lelów


Katalogi online

Informujemy, że katalogi online zawierają opisy zbiorów gromadzonych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Częstochowie oraz jej filiach w Kłobucku, Lelowie, Lublińcu i Myszkowie.

Czytelnicy korzystający z katalogów online spotkają się z adnotacją dostępność nieokreślona, umieszczoną przy sygnaturze. Określenie to jest czasowe i wynika z realizacji kolejnego etapu komputeryzacji. Nie jest to informacja o faktycznej dostępności zbiorów.

W przypadku filii informację o dostępności książki można uzyskać tylko drogą telefoniczną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

PBP Filia w Kłobucku – 34 317 33 69  klbp@womczest.edu.pl
PBP Filia w Lublińcu – 34 351 17 98  lubp@womczest.edu.pl
PBP Filia w Lelowie –  34 355 00 99  lebp@womczest.edu.pl
PBP Filia w Myszkowie – 34 313 44 94  mybp@womczest.edu.pl
Możliwość elektronicznej rezerwacji i zamawiania zbiorów posiadają obecnie tylko czytelnicy zarejestrowani w PBP w Częstochowie.