Konkurs wiedzy „Polscy laureaci Nagrody Nobla”


16 grudnia 2013 r. odbył się konkurs wiedzy Polscy laureaci Nagrody Nobla. Przeznaczony był dla uczniów Gimnazjum w Lelowie.

Konkurs został zorganizowany przez nauczycieli bibliotekarzy PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie z okazji 180. rocznicy urodzin Alfreda Nobla. Celem konkursu było przybliżenie dokonań polskich laureatów Nagrody Nobla, rozwijanie zainteresowań uczniów oraz promowanie umiejętności uczniów zdolnych.  Zadaniem uczestników konkursu było rozwiązanie testu, zawierającego zadania zamknięte i otwarte. Zadania te dotyczyły życia i osiągnięć Alfreda Nobla i polskich noblistów.

W konkursie wzięło udział 11 uczniów z poszczególnych klas: kl. I b – 5 uczniów, kl. II a – 3 uczniów, kl. II b – 4 uczniów). Komisja w składzie: dr Ewa Kłopot – nauczyciel historii mgr  Marta Lubaś – pedagog szkolny, po sprawdzeniu i dokonaniu oceny prac wytypowała następujących laureatów:

  • I miejsce: Agnieszka Pawlik – kl. II a
  • II miejsce: Karolina Soja – kl. II a
  • III miejsce: Magdalena Pudło – kl. II b

Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody książkowe, dyplomy oraz cząstkową ocenę celującą z historii. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz cząstkową oceną bardzo dobrą  z historii.

Wręczenie nagród i dyplomów odbyło się 20 grudnia 2013 r. podczas uroczystego apelu szkolnego. Nagrody uczniom wręczyła dyrektor szkoły mgr Elżbieta Węgrzyniak. Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy. Paniom dr Ewie Kłopot i mgr Marcie Lubaś dziękujemy za miłą współpracę.

Dorota Kulawiak
Zdjęcia: Jadwiga Górecka