Brat Albert uczy nas dobroci – rozstrzygnięcie konkursu dla uczniów gimnazjów

Dnia 03. 03.2017 roku 18 uczniów klas I – III Gimnazjum w Lelowie przystąpiło unnameddo konkursu historycznego – Brat Albert uczy nas dobroci. Organizatorami konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie oraz nauczyciel historii i religii Gimnazjum.

Celem konkursu było:

– kształtowanie w młodym pokoleniu ducha patriotyzmu, wartości ogólnoludzkich takich jak: uczciwość, pokora, bezinteresowność, miłość do Boga i bliźniego,

– pogłębianie więzi ze środowiskiem lokalnym, regionem, krajem.

Komisja konkursowa, po sprawdzeniu prac przyznała następujące miejsca :

I miejsce – Beata Rokicka – kl. II s

II miejsce – Angelika Pietrzyk – kl. III a

III miejsce – Martyna Szczerba – kl. II a

Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród książkowych odbyło się 21.03.2017 r. podczas apelu szkolnego.

Fundatorami nagród dla uczniów byli księża Parafii św. Marcina w Lelowie.

Serdecznie dziękujemy Pani dr Ewie Kłopot oraz ks. Dariuszowi Miler za współpracę i pomoc w realizacji konkursu.

Zwycięzcom gratulujemy

tekst – Jadwiga Górecka
zdjęcia – Dorota Kulawiak