KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ…- LIST DO KOLEGI LUB KOLEŻANKI-podsumowanie konkursu literackiego

23 października 2017 roku w Szkole Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie zakończył się konkurs literacki  Książka, którą warto przeczytać…- list do kolegi lub koleżanki. Konkurs zorganizowany został w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie oraz Bibliotekę Szkolną. Celem konkursu było: zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjną formą korespondencji, rozbudzanie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie wyobraźni i umiejętności jasnego wyrażania potrzeb.

Konkurs skierowany był do uczniów w dwóch kategoriach wiekowych:

I kategoria – klasy IV -V

II kategoria – klasy VI – VII

Ogółem do konkursu przystąpiło 20 uczniów.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac i przyznała następujące miejsca :

kategoria klas IV – V

I miejsce – Aleksandra Cudak – kl. V

Zuzanna Choryłek – kl. V

II miejsce – Małgorzata Raźniak – kl. IVb

Andżelika Latosińska – kl. V

III miejsce – Katarzyna Popiół – kl. IVa

Wyróżnienie – Alicja Szwaja – kl. V

kategoria klas VI – VII

I miejsce – Amelia Foltyn – kl. VII

II miejsce – Patrycja Foltyn – kl. VII

III miejsce – Natalia Dors – kl. VI

Podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpiło 30 października 2017 roku podczas apelu szkolnego.

Zwycięzcom konkursu serdecznie gratulujemy.

tekst i zdjęcia: Dorota Kulawiak