Szkolny konkurs grafiki komputerowej

 

15 grudnia 2014 roku w Gimnazjum w Lelowie odbyło się wręczenie wyróżnień i nagród uczennicom kl. III b Magdalenie PudłoMarcie Stępień, biorącym udział w szkolnym konkursie grafiki komputerowej na plakat lub prezentację multimedialną Bezpieczny Internet.
Celem konkursu było propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych oraz uświadomienie zagrożeń związanych z Internetem takich jak: cyberprzemoc, piractwo komputerowe, kradzież tożsamości, itp.

Wyróżnionym uczennicom gratulujemy.
Pani Dorocie Sękala dziękujemy za współpracę.

Tekst: Dorota Kulawiak
Zdjęcie: Jadwiga Górecka