„Czytanie wartości ” – cykl spotkań czytelniczych realizowanych od 01.10.2014 r. do 28.02.2015 r.

Raz w tygodniu od 1 października 2014r. do 28 lutego 2015r.   odbywały się zajęcia czytelnicze z uczniami kl. I a i I b Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Lelowie.

Zostały pomyślane jako sposób przekazania dzieciom wiedzy o podstawowych wartościach np. szacunku, uczciwości, odpowiedzialności itp. oraz zachęcania do życia według nich.

Głośne czytanie wierszy, fragmentów książek dotyczących wartości, ich roli w życiu jest poprzedzone omówieniem każdej wartości. W rolę lektorów wcielają się nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie.

Paniom wychowawczyniom klasy I a i I b serdecznie dziękujemy za współpracę.