Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych 2012


„Biblioteki szkolne – klucz do przeszłości,
teraźniejszości i przyszłości”

W październiku 2012 r. w naszej bibliotece po raz siódmy obchodziliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. W ramach tego miesiąca zaprosiliśmy uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Lelowie do klasowego głośnego czytania książek.

Spotkania z uczniami każdej klasy odbywały się raz w tygodniu, w czasie których, naprzemiennie uczniowie, nauczyciel i nauczyciele bibliotekarze filii biblioteki pedagogicznej głośno czytali wybraną książkę.

Zadaniem każdej klasy było wykonanie plakatu promującego czytaną książkę i zaprezentowanie go na ostatnim podsumowującym spotkaniu, w obecności wszystkich uczniów szkoły i nauczycieli.

Spotkanie to odbyło się 31.10.2012 r. Każda klasa otrzymała pamiątkowy dyplom, a z wykonanych prac powstała w szkole wystawa.

Aby zachęcić uczniów do systematycznego czytania książek, ogłosiłyśmy konkurs na „Najaktywniej czytającą klasę w szkole”.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.