Narodowe Czytanie 2014

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie włączyły się do tegorocznej ogólnopolskiej akcji ogłoszonej przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Narodowe Czytanie. W tym roku czytaliśmy „Trylogię” Henryka Sienkiewicza.

W sobotę 6 września 2014 r. o godz. 1600 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury można było posłuchać fragmentów „Potopu”, „Ogniem i mieczem” czy „Pana Wołodyjowskiego”. Fragmenty „Trylogii” czytali: Andrzej Dragański – Przewodniczący Rady Gminy, ks. Proboszcz Henryk Młynarczyk, Zbigniew Kaczyński – Radny Gminy Lelów, Marianna Dziura – Radna Powiatu Częstochowskiego, Renata Korzeniec – nauczyciel SP ZSP i drużynowa hufca ZHP Lelów, Mirosław Skrzypczyk – nauczyciel Zespołu Szkół w Szczekocinach oraz wiceprezes LTHK, Aleksandra Bryła, Agata Molenda – uczennice LO w Szczekocinach, Aleksandra Bieda – harcerka, Julita Giermala, Kamil Giermala, Kinga Sosnowska, Karolina Soja, Hubert Wawer – uczniowie Gimnazjum w Lelowie.
Uczestnicy spotkania mogli także obejrzeć wystawkę ilustracji z „Trylogii” H. Sienkiewicza.

Spotkanie umilił występ zespołu wokalno-instrumentalnego „Iskierki”. Na zakończenie organizatorzy zaprosili czytających oraz gości na słodki poczęstunek.

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom czytającym za przygotowanie i piękną prezentację tekstu,
nauczycielom Pani Agnieszce Kowalik, Renacie Wawer, Renacie Korzeniec za przygotowanie młodzieży gimnazjalnej,
Pani Natalii Gadżuk-Ozga za oprawę muzyczną spotkania, Pani Ewie Molenda i pracownikom GOK za współpracę
i zaangażowanie w przygotowanie tej uroczystości.

Dorota Kulawiak
Zdjęcia: Anna Gorczyczyńska