Zajęcia biblioteczne z elementami biblioterapii


12 marca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Lelowie w klasach I–III odbyły się zajęcia biblioteczne z elementami biblioterapii prowadzone przez Katarzynę Kucharzewską – nauczyciela bibliotekarza Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.

W ramach spotkania zostały przeprowadzone następujące tematy:

  • klasa I – Samoluba nikt nie lubi,
  • klasa II – Pokonaj niepowodzenia w szkole,
  • klasa III – Nowy wśród nas.

Zajęcia dla klasy I miały za zadanie zaszczepić w najmłodszych postawę życzliwości i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Lekcja oparta była na krótkim opowiadaniu pt. „Jak motylek Tomek nauczył się dzielić”. Tekst dotyczył refleksji na temat dzielenia się z innymi, empatii czyli umiejętności współodczuwania.

Klasa II skupiła się na bajce psychoedukacyjnej Marii Molickiej pt. „Bajka o mróweczce”. Zajęcia miały za zadanie pomóc dzieciom rozpoczynającym naukę w szkole zrozumieć przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz uczyć jak z nimi walczyć.

W klasie III prowadząca zajęcia przeczytała fragment książki Marii Dziamskiej pt. „Nowy kolega”. Tekst bezpośrednio dotyczył postawy nietolerancji ze względu na inność. Celem zajęć było zwrócenie uwagi na niewłaściwie, często agresywne przejawy zachowań w grupie, w tym wypadku na pojawienie się nowego dziecka w klasie szkolnej lub grupie rówieśniczej.

Każda z grup otrzymała pamiątkowe dyplomy z hasłem: Jesteśmy koleżeńscy i mili dla siebie nawzajem.

Dzieci były bardzo zadowolone z zajęć. Okazały się one dla nich nową formą spotkania z książką. 45-minutowe lekcje przebiegły w przyjaznej atmosferze, budzącej wzajemne zaufanie w grupie, akceptację i zachętę do dalszej otwartości na drugiego człowieka. Zajęcia uwrażliwiły uczniów na potrzeby innych oraz co ważne – wzmocniły w najmłodszych poczucie własnej wartości. Ponadto zajęcia biblioterapeutyczne były formą rekreacji i zabawy.

Szczególne podziękowania za możliwość przeprowadzenia zajęć należą się Panu Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Lelowie Andrzejowi Bąbce oraz Paniom wychowawczyniom: Grażynie Janas, Joannie Lechowskiej i Emilii Moryń.

Pani Katarzynie Kucharzewskiej, nauczycielowi bibliotekarzowi Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, dziękujemy za przeprowadzenie atrakcyjnych i ciekawych zajęć.