Bezpieczeństwo w Internecie


Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych sprawia, że problematyka bezpiecznego korzystania z Internetu staje się coraz bardziej aktualna. Cyberprzemoc to obecnie jedno z głównych zagrożeń, na które narażone jest młode pokolenie.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, włącza się w działania związane z propagowaniem bezpiecznych zachowań w Internecie.

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty: