CZASOPISMA, KTÓRYCH TYTUŁY ULEGŁY ZMIANIE

TYTUŁ STARY TYTUŁ NOWY
IT w Edukacji TIK w Edukacji
Język Polski w Liceum Język Polski w Szkole Ponadpodstawowej
Język Polski w Szkole dla klas IV–VI Język Polski w Szkole
Nauczanie Początkowe Edukacja Wczesnoszkolna