Kalendarium 1951–2014 – Filia Lubliniec


1951
– Początek działalności Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Lublińcu.
– Zbiory – 580 woluminów.

1975
– Zmiana nazwy na Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lublińcu.
– Siedziba – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublińcu, ul. Ogrodowa.

1978
– Włączenie placówki w strukturę Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Częstochowie.
– Przeniesienie biblioteki do nowego lokalu mieszczącego się w Domu Nauczyciela przy ul. Paderewskiego 18.

1991
– Włączenie filii w strukturę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie.
– Zmiana nazwy placówki na Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie Filia w Lublińcu.

2002
– Zmiana nazwy placówki na Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” Częstochowie Filia w Lublińcu.

2005
– Księgozbiór biblioteki liczy prawie 15 tysięcy woluminów, prenumerowanych jest ponad 40 tytułów czasopism rocznie.

2006
– Uruchomienie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.
– Rozpoczęcie procesu komputeryzacji zbiorów biblioteki z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zbiorami SOWA.
– Uruchomienie przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie strony internetowej  www.biblioteka.womczest.edu.pl z zakładkami filii w Kłobucku, Lelowie, Lublińcu i Myszkowie.

2010
– Ponad 15 tysięcy woluminów, 27 prenumerowanych tytułów czasopism, zbiory multimedialne, programy nauczania.

2014
– Zbiory biblioteki liczą ponad 16 tysięcy woluminów, 24 prenumerowane tytuły czasopism.
– Stan komputeryzacji – 95% księgozbioru.

2015
– Promowanie czytania książek poprzez akcję społeczną Czytam sobie w bibliotece.
– Udzielanie konsultacji szkołom podstawowym w zakresie planowania zakupu książek w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń”.
– IBUK LIBRA –  bezpłatne udostępnianie kodów dla czytelników do jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z e-bookami i audiobookami w Polsce.

2016
– Zorganizowanie wystawy z okazji Narodowego – Quo vadis Henryka Sienkiewicza.
– Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu lublinieckiego w ramach sieci współpracy i samokształcenia Opracowanie zbiorów w komputerowym systemie bibliotecznym MOL.
– Stan komputeryzacji – 100% księgozbioru.

2017
– Zorganizowanie wystawy i zajęć z uczniami z okazji Narodowego Czytania – Wesele Stanisława Wyspiańskiego.
– Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu lublinieckiego w ramach sieci współpracy i samokształcenia Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – inspiracją do rozwijania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży.
– IBUK LIBRA – bezpłatne udostępnianie kodów dla czytelników do jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z e-bookami i audiobookami w Polsce.
– Koordynowanie działań związanych z konkursem Wielka Liga Czytelników – powiat lubliniecki.

2018
– Zorganizowanie wystawy z okazji Narodowego Czytania – Przedwiośnie Stefana Żeromskiego.
– Przystąpienie do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
– Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu lublinieckiego w ramach sieci współpracy i samokształcenia Bajka terapeutyczna w pracy nauczyciela bibliotekarza.
Koordynowanie działań związanych z konkursem Wielka Liga Czytelników – powiat lubliniecki.

2019
– Zorganizowanie wystawy i zajęć z uczniami z okazji Narodowego – Osiem lektur na ósme Narodowe Czytanie.
– IBUK LIBRA –bezpłatne udostępnianie kodów dla czytelników do jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z e-bookami i audiobookami w Polsce.
– Przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli bibliotekarzy powiatu lublinieckiego w ramach sieci współpracy i samokształcenia Dziecko z niepełnosprawnościami w szkole i bibliotece.
Koordynowanie działań związanych z konkursem Wielka Liga Czytelników – powiat lubliniecki.

2020
– Zorganizowanie wystawy i wspólnego czytania w LUBITECE w Lublińcu z okazji Narodowego Czytania – Balladyna Juliusza Słowackiego.
– IBUK LIBRA – bezpłatne udostępnianie kodów dla czytelników do jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z e-bookami i audiobookami w Polsce.
– Przeprowadzenie jednego z trzech zaplanowanych stacjonarnych spotkań sieci współpracy i samokształcenia Biblioteka szkolna jako przestrzeń edukacyjna, terapeutyczna i relaksacyjna dzieci i młodzieży.
Koordynowanie działań związanych z konkursem Wielka Liga Czytelników – powiat lubliniecki.

2021
– Zorganizowanie wystawy i wspólnego czytania w LUBITECE w Lublińcu z okazji Narodowego Czytania – Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.
– Koordynowanie działań związanych z konkursem Wielka Liga Czytelników – powiat lubliniecki.
– Zorganizowanie konkursu Legendy i podania o Góralach województwa śląskiego – powiat lubliniecki

2022
– Zorganizowanie wspólnego czytania on-line dla zaproszonych szkół z powiatu lublinieckiego z okazji Narodowego Czytania – Ballady i romanse Adama Mickiewicza.
– Zorganizowanie wystawy i wspólnego czytania w LUBITECE w Lublińcu z okazji Narodowego Czytania – Ballady i romanse Adama Mickiewicza.
– IBUK LIBRA –bezpłatne udostępnianie kodów dla czytelników do jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z e-bookami i audiobookami w Polsce.
– Koordynowanie działań związanych z konkursem Wielka Liga Czytelników – powiat lubliniecki.
– Zorganizowanie konkursu z okazji 750–lecia Miasta Lublińca Pocztówka z Lublińca.

2023
– IBUK LIBRA – bezpłatne udostępnianie kodów dla czytelników do jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z e-bookami i audiobookami w Polsce.
– Koordynowanie działań związanych z konkursem Narysuj Rodzinę – powiat lubliniecki.
– Koordynowanie działań związanych z konkursem Wielka Liga Czytelników – powiat lubliniecki.