Kalendarium 1951–2014 – Filia Lubliniec


1951
Początek działalności Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Lublińcu.
Zbiory – 580 woluminów.

1975
Zmiana nazwy na Miejska Biblioteka Pedagogiczna w Lublińcu.
Siedziba – Szkoła Podstawowa nr 4 w Lublińcu, ul. Ogrodowa.

1978
Włączenie placówki w strukturę Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Częstochowie.
Przeniesienie biblioteki do nowego lokalu mieszczącego się w Domu Nauczyciela przy ul. Paderewskiego 18.

1991
Włączenie filii w strukturę Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie.
Zmiana nazwy placówki na Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie Filia w Lublińcu.

2002
Zmiana nazwy placówki na Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  Częstochowie Filia w Lublińcu.

2005
Księgozbiór biblioteki liczy prawie 15 tysięcy woluminów, prenumerowanych jest ponad 40 tytułów czasopism rocznie.

2006
Uruchomienie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej.
Rozpoczęcie procesu komputeryzacji zbiorów biblioteki z wykorzystaniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania Zbiorami SOWA.
Uruchomienie przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną RODN „WOM” w Częstochowie strony internetowej  www.biblioteka.womczest.edu.pl z zakładkami filii w Kłobucku, Lelowie, Lublińcu i Myszkowie.

2010
Ponad 15 tysięcy woluminów, 27 prenumerowanych tytułów czasopism, zbiory multimedialne, programy nauczania.

2014
Zbiory biblioteki liczą ponad 16 tysięcy woluminów, 24 prenumerowane tytuły czasopism.
Stan komputeryzacji – 95% księgozbioru.