Teksty kultury – lektury szkolne


Zapraszamy do korzystania z gromadzonych w naszej bibliotece lektur szkolnych.
Poniżej prezentujemy wykaz dostępnych tekstów kultury, który został opracowany zgodnie z nową podstawą programową.

Teksty kultury