MyszkówInformujemy, iż w okresie wakacyjnym, od 01.07.2019 r. do 31.08.2019r. biblioteka będzie czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00–15.00.


Informujemy, że od 1 stycznia 2019 r. w bibliotece nie wykonuje się odbitek ksero i wydruków.


Konkurs „Wielka Liga Czytelników” – wyniki etapu powiatowego

Uprzejmie informujemy, że do wojewódzkiego etapu Wielkiej Ligii
Czytelników zakwalifikowały się drużyny:
W kategorii klas 1-4
Szkoła Podstawowa nr 1 w Myszkowie im. Adama Mickiewicza – 134/150
W kategorii klas 5-8
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Choroniu – 127/150


Bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN WOM w Częstochowie Filia w Myszkowie zapraszają uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych do udziału w powiatowym konkursie plastycznym pt.: „Stwórz własne logo Powiatu Myszkowskiego”.

Celem konkursu jest przygotowanie logo Powiatu Myszkowskiego, a przez to przybliżenie lokalnych tradycji, natury i krajobrazów, architektury i kultury. Prace przedstawiające logo Powiatu Myszkowskiego mogą być wykonane dowolną techniką w dowolnym formacie.

Szczegóły w regulaminie.

Prace konkursowe należy składać do dnia 8 lutego 2019 r. pod adres:
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN WOM w Częstochowie Filia w Myszkowie, ul. Pułaskiego 7/210, 42-300 Myszków.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Załączniki:
Regulamin konkursu
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia


SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2017/2018 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

8 września 2018 r. 6 października 2018 r. 10 listopada 2018 r. 1 grudnia 2018 r. 12 stycznia 2019 r. 2 lutego 2019 r. 2 marca 2019 r. 6 kwietnia 2019 r. 11 maja 2019 r. 1 czerwca 2019 r.


KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

5 lipca 2018 roku Minister Edukacji Narodowej ustalił podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019. Należą do nich:

1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.

4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.