MyszkówInformujemy, że Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie

w okresie od lipca do sierpnia br. czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.


KONKURS PLASTYCZNY „NAMALUJ DUSZKA LUB SKRZATA BIBLIOTEKI”
ZAPROSZENIE

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie zaprasza uczniów szkół podstawowych klas I-III  do Konkursu Plastycznego „Namaluj duszka lub skrzata biblioteki”.
Prace konkursowe należy składać w terminie do 15. 05. 2018r. w siedzibie biblioteki Myszków, ul. Pułaskiego 7/210
kontakt: 343134494, mail: mybp@womczest.edu.pl

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych ucznia


SPRAWOZDANIE Z KONKURSU PLASTYCZNEGO
„POWIAT MYSZKOWSKI BLISKI I CIEKAWY”

13 kwietnia 2018 r. odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla klas VI-VII szkół podstawowych z powiatu myszkowskiego. Organizatorem konkursu była Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie stworzyć plakat reklamujący atrakcje Powiatu Myszkowskiego. Można go było wykonać wybraną przez siebie techniką plastyczną. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań oraz popularyzowanie wiedzy o miejscu zamieszkania i okolicy, rozbudzanie zainteresowania walorami turystycznymi Powiatu Myszkowskiego, poznawanie ciekawych i mało znanych miejsc oraz obiektów a także budzenie lokalnego patriotyzmu. W konkursie wzięły udział trzy szkoły: Zespół Szkolno – Przedszkolny w Sokolnikach, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Myszkowie, Szkoła Podstawowa. z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5. im. Henryka Sienkiewicza. w Myszkowie.
Na ręce organizatorów oddano 17 prac wykonanych rozmaitymi technikami plastycznymi. Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne, dlatego zdecydowano nagrodzić prace odznaczające się szczególną pomysłowością. Podczas oceny zwracano uwagę na poziom aktywności twórczej oraz umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i włożony wysiłek w pracę.
Jury w składzie:
Tomasz Kołacz – regionalista, twórca bloga Ziemia Myszkowska
Beata Loch – nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie,
Edyta Polak – kierownik PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie,
przyznało:
I miejsce – Patrycji Skowronek
II miejsce – Kindze Haładus
III miejsce – Monice Herman
Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie, zwyciężczyniom serdecznie gratulujemy.

 


KONKURS WOJEWÓDZKI „WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW”

Serdecznie zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w kolejnej edycji wojewódzkiego konkursu „Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2017/2018.

Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu wojewódzkim, skierowany do uczniów klas I-VII szkół podstawowych. Organizowany jest na dwóch poziomach:

  • klasy I-III
  • klasy IV-VII

Konkurs przebiega w trzech etapach:

  • pierwszy – szkolno-biblioteczny
  • drugi – półfinały powiatowe
  • trzeci – finał wojewódzki

Zgłoszenia, podpisane przez dyrektora szkoły, należy dostarczyć do koordynatora powiatowego (w formie papierowej lub skanu) do 15 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje, regulamin i karty zgłoszenia udziału w konkursie dostępne są na stronie: www.katowice.wielkaliga.pl  i www.wielka-liga.pl.

Jednocześnie informujemy, że Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie została koordynatorem powiatowym konkursu „Wielka Liga Czytelników” dla szkół podstawowych miasta Myszkowa i powiatu myszkowskiego w roku szkolnym 2017/2018.

Adres:
ul. Pułaskiego7/210
42-300 Myszków
Kontakt:
Edyta Polak, tel. 34 313 44 94, mybp@womczest.edu.pl

Zapraszamy do współpracy.


BEZPŁATNA WYPOŻYCZALNIA INTERNETOWA

Od 1 listopada 2017 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie umożliwia swoim czytelnikom bezpłatny dostęp do wybranych publikacji elektronicznych na platformie IBUK LIBRA – jednej z największych wypożyczalni oraz księgarni internetowych z ebookami i audiobookami w Polsce.

Udostępniliśmy Państwu ponad 200 elektronicznych książek, w większości z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki nauczania. Korzystanie z tych publikacji możliwe jest na każdym urządzeniu (komputer, tablet, laptop, smartfon) przez całą dobę.

Dostęp do elektronicznego zbioru może posiadać każdy, zapisany do naszej biblioteki czytelnik, który pobierze w bibliotece swój osobisty PIN (kod aktywacyjny), niezbędny do korzystania z bazy i zaloguje się na platformie IBUK LIBRA przez stronę http://libra.ibuk.pl.

PIN jest ważny do 15.10.2018 r.

Wykaz udostępnionych pozycji:
IBUK Libra_wykaz zakupionych tytułów
IBUK Libra_publikacje dodatkowo udostępnione_różne dziedziny wiedzy

Szczegółowych  informacji udzielają pracownicy Filii w Myszkowie, 34 3134494

Serdecznie zapraszamy

dyrekcja i nauczyciele bibliotekarze

Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie


SPRAWOZDANIE Z KONKURSU PLASTYCZNEGO „WYBIERAM TRZEŹWOŚĆ”

9 listopada  2017 r. rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Wybieram trzeźwość”, zorganizowany przez  naszą bibliotekę i  Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Myszkowie. Do konkursu zaprosiliśmy wszystkich uczniów z myszkowskich szkół podstawowych. Głównym celem działania było popularyzowanie wśród uczniów  tematyki  zagrożeń wynikających z uzależnień oraz  stworzenie pracy o tematyce antyalkoholowej. Prace można  było  wykonać dowolną techniką plastyczną. W konkursie wzięło udział 25 uczniów reprezentujących trzy szkoły. Na ręce organizatorów złożono prace wykonane różnymi, często innowacyjnymi technikami plastycznymi. Przy ocenie zwracano uwagę na umiejętność łączenia ze sobą różnych technik, oryginalne ujęcie tematu, formę i ilość włożonej pracy.
Jury w składzie:
Agnieszka Ludwig – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Myszkowie
Dorota Ćwiląg – członek Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Edyta Polak – kierownik PBP RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie,
przyznało następujące miejsca:
I miejsce – Magdalena Redlińska Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Myszkowie
II miejsce – Łukasz Pniak Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Myszkowie
III miejsce  – Wiktoria Opałka  Zespół Szkół Publicznych Nr 3
Wyróżnienie – Tymoteusz Dudek Zespół Szkół Publicznych nr 1 w Myszkowie
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i gratulujemy laureatom.

Tekst i zdjęcia: Edyta Polak


 

SOBOTNIE DYŻURY BIBLIOTEKI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

lubliniec

Informujemy, iż w roku szkolnym 2017/2018 biblioteka będzie czynna w godzinach 8.00–13.00 w następujące soboty:

02 września 2017 r., 07 października 2017 r., 04 listopada 2017 r., 02 grudnia 2017 r., 13 stycznia 2018 r., 03 lutego 2018 r., 03 marca 2018 r., 07 kwietnia 2018 r., 05 maja 2018 r., 02 czerwca 2018 r.


NOWY HARMONOGRAM UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW

Od 1 grudnia 2016 r. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie będzie udostępniała zbiory wg nowego następującego harmonogramu:

Poniedziałek 800 – 1800

Wtorek 800 – 1500

Środa 800 – 1800

I i II czwartek miesiąca 800 – 1500

Piątek 800 – 1500

I sobota miesiąca 800 -1300


WYKAZ NABYTKÓW
 Publicznej Biblioteki Pedagogicznej
RODN „WOM” w Częstochowie

Filia w Myszkowie

Wykaz nabytków za lata 2013–2014