„Kto czyta – rozumie” – Tydzień Biblioterapii w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie

W dniach od 12 do 15 listopada 2019 r. odbył się IV Ogólnopolski Tydzień Biblioterapii ustanowiony przez Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie włączyła się w te obchody. Z tej okazji w naszej Bibliotece odbyły się dwa spotkania czytelnicze z elementami biblioterapii.

12 listopada 2019 r. Pani  Katarzyna Kucharzewska – nauczyciel bibliotekarz,  przeprowadziła warsztaty biblioterapeutyczne pt. „Strach ma wielkie oczy” dla     6 – latków z Kreatywnego Niepublicznego Przedszkola „Małe Skarby – Stradom” z Częstochowy. Zajęcia opierały się na tekście bajki terapeutycznej Joanny Celmer pt. „Jak Gucio oswoił Strach”. Celem zajęć była pomoc w walce z lękami dziecięcymi, szczególnie z lękiem przed ciemnością. Przedszkolaki dzięki ćwiczeniom kształtowały umiejętność radzenia sobie ze strachem. Wspólnie wymieniliśmy jakie są rady na lęk przed ciemnością oraz gdzie i u kogo należy szukać pomocy. Grupa wzięła udział w zabawach w oswajanie „swoich potworów”. Prowadząca wyjaśniła dzieciom znane przysłowie: „Strach ma wielkie oczy”. Następnie przedszkolaki kolorowały potworki tzw. straszaki-pyszczaki, a chętne dzieci narysowały i nazwały swojego śmiesznego potwora. Na zakończenie w celu wyciszenia dzieci nauczycielka przeprowadziła masażyki relaksacyjne.

13 listopada 2019 r. nauczyciele bibliotekarze Panie Katarzyna Kucharzewska i Marta Małek przeprowadziły zajęcia biblioterapeutyczne z elementami terapii pedagogicznej pt. „Bajka dobra na wszystko”. W zajęciach wzięła udział klasa II ze Szkoły Podstawowej nr 40 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Częstochowie. Uczniowie wysłuchali dwóch bajek terapeutycznych pochodzących z pakietu edukacyjnego „Ortograffiti  z Bratkiem”. Poznali postać sympatycznego Bratka, który opowiada różne historie szkolne. Pierwszoklasiści wysłuchali też tekstu Izabeli Mańkowskiej pt. „O tym jak Jola zrozumiała, że noszenie szkolnego mundurka nie jest złe”. Zajęcia stanowiły okazję do rozmowy na temat właściwego i poprawnego zachowania się w szkole, szacunku do tradycji noszenia mundurka szkolnego. Ponadto służyły rozwijaniu i doskonaleniu umiejętności czytania oraz umiejętności poprawnego mówienia. W trakcie zajęć wykorzystane zostały również ćwiczenia gimnastyki mózgu wg Paula Dennisona. Dodatkowo uczniowie mieli okazję wykonywać masażyki rąk przed kolorowaniem postaci Bratka, ćwiczenia rozwijające sprawność narządów mowy oraz inne zadania aktywizujące i stymulujące pracę mózgu.

Ponadto w dniach 14–15 listopada 2019 r. Panie Katarzyna Kucharzewska i Marta Małek  uczestniczyły w III Ogólnopolskiej Konferencji Biblioterapeutycznej, V edycji opolskiej pt. ,,Biblioterapia – obszary spotkań i dialogu z literaturą”. Wydarzenie uświetniało IV Ogólnopolski Dzień Biblioterapii. Były to spotkania i rozmowy o literaturze ekspertów z biblioterapii, literaturoznawców, psychologów, terapeutów, autorów, wydawców oraz ludzi, którzy czytają i czytaniem chcą pomagać innym.  Konferencja miała charakter warsztatowo – szkoleniowy, a uczestniczyły w niej osoby z ponad 40 miast Polski oraz z Anglii. Zorganizowana została przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Opolu, Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu oraz Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne. Skierowana była do nauczycieli, pedagogów, bibliotekarzy zainteresowanych stosowaniem biblioterapii w pracy zawodowej. Dwudniowe spotkanie stało się otwartą przestrzenią do wymiany doświadczeń, wiedzy merytorycznej oraz zdobycia umiejętności praktycznego wykorzystania elementów biblioterapii w edukacji czytelniczej.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska