Lekcja kołem się toczy

27 maja 2022 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbyły się zajęcia czytelniczo-medialne pt. „Lekcja kołem się toczy”, przygotowane przez Panią Anetę Przybyłowicz i Pana Ernesta Pidzika, nauczycieli bibliotekarzy naszej placówki. W lekcji uczestniczyła klasa I z Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w Częstochowie wraz z wychowawcą, Panią Eweliną Leszczuk.

Na środku sali zostało ustawione koło fortuny, podzielone na 12 pól, z czterema powtarzającymi się kolorami. Każda część zawierała ukryte zadania i polecenia. Wylosowany kolor lub dany numer pola zamieszczonego na kole fortuny wskazywał na wykonanie konkretnego przydzielonego uczniom zadania.

Pytania dotyczyły języka polskiego (nauka wiersza, piosenki – karaoke), języka angielskiego i niemieckiego (m.in. części ciała, kolorów, zwierząt, owoców). Wykorzystano zagadki matematyczne, sudoku oraz szyfrowanie. Pod koniec zajęć uczniowie mogli zobaczyć przy użyciu tabletów animacje zwierząt w 3D wraz z prezentacją ich odgłosów.

Lekcja przebiegła w miłej atmosferze. Wszyscy Uczestnicy świetnie poradzili sobie ze wszystkimi zadaniami i aktywnościami. Brawo! Uczniowie byli pod wrażeniem materiałów dydaktycznych przygotowanych przez prowadzących.

Tekst i zdjęcia: Aneta Przybyłowicz, Ernest Pidzik