„Moja mała Ojczyzna” – podsumowanie projektu edukacyjnego

Kształtowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych w przedszkolu to jedno z wielu zadań realizowanych przez nauczycieli. Jednym z obszarów wpływających na rozwój powyższych treści są elementy zawarte w edukacji regionalnej. Poznawanie małej ojczyzny, jej zabytków, historii, ludzi związanych z jej rozwojem, wpływa także na kształtowanie pozytywnych postaw wychowawczych u dzieci w wieku przedszkolnym.

W roku szkolnym 2021/2022 w Przedszkolu Sióstr Nazaretanek im. Św. Rodziny w Częstochowie został przeprowadzony projekt edukacyjny „Moja mała Ojczyzna” skierowany do dzieci 5-letnich. Autorką programu i prowadzącą zajęcia była dr Agata Arkabus – nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. Treści edukacji regionalnej mogą być realizowane przez nauczycieli na wszystkich etapach kształcenia. Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach regionalnych ponieważ przyswajają nowe wiadomości oparte często już na własnych doświadczeniach i zasobach informacji.  Podczas spotkań wykorzystywane były metody aktywizujące do praktycznych działań oraz pobudzające do samodzielnego i twórczego myślenia;  metody pobudzające do efektywnego współdziałanie w zespole, podejmowanie działań twórczych oraz wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w poszerzaniu i utrwalaniu wiedzy.

W projekcie edukacyjnym zrealizowano następujące tematy:

  • Tu mieszkam: Polska – śląskie – Częstochowa.
  • Częstochowskie muzea.
  • Na rzeką Wartą.
  • Tropem częstochowskich tajemnic – zajęcia z elementami grywalizacji.

Podsumowanie projektu odbyło się 28 czerwca 2022 r. w siedzibie Biblioteki. Podczas zajęć dzieci miały możliwość sprawdzenia swojej wiedzy przez rozwiązanie różnych zadań związanych z omawianą tematyką. Grywalizacja została zakończona quizem interaktywnym, który wzbudzał wśród przedszkolaków wiele pozytywnych emocji.

Tekst: dr Agata Arkabus; fot.: Izabela Bajor