Maraton czytelniczy „Kosmiczne opowieści Stanisława Lema”

„Kosmiczne opowieści Stanisława Lema” to tytuł tegorocznego Maratonu Czytelniczego zorganizowanego w XX Jubileuszowym Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom oraz Roku Stanisław Lema.

28 maja 2021 r. w godz. 10.00 – 13.00 nauczyciele i uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych miasta Częstochowy uczestniczyli w maratonie czytelniczym „Kosmiczne opowieści Stanisława Lema” zorganizowanym w XX Jubileuszowym Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom oraz Roku Stanisław Lema. W tym roku wydarzenie odbyło się zdalnie, za pośrednictwem platformy ClickMeeting.

Maraton miał na celu promowanie czytania, rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów, popularyzowanie literatury science fiction i twórczości Stanisława Lema, a także rozwijanie współpracy międzybibliotecznej.

Organizatorami wydarzenia byli: Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie,  Biblioteka Publiczna im. dr. Władysława  Biegańskiego w Częstochowie, Oddział Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie, Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oraz Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.

Otwarcia maratonu dokonała pani dr Renata Sowada – pomysłodawczyni tego wydarzenia – nauczyciel bibliotekarz Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, przewodnicząca Sekcji Bibliotekarskiej przy Zarządzie Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie. Następnie głos zabrała p. Renata Lipniewska, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie ds. bibliotek pedagogicznych, która powitała zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów uczestniczących w tym wydarzeniu czytelniczym. Pod względem organizacyjnym nad całością spotkania czuwały panie Anna Dąbrowska i Anna Hiller, nauczyciele bibliotekarze Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. Panie przeczytały również jedno z opowiadań pt. „Trzej elektrycerze” z „Bajek robotów”. Fragment „Testu”  z „Opowieści o Pilocie Pirxie” zaprezentowała pani Magdalena Woch, zastępczyni naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy. Kolejna osobą zaproszoną do czytania była pani Edyta Książek, wiceprezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie, która przeczytała „Uranowe uszy” z „Bajek robotów”. Fragment „Patrolu” z „Opowieści o Pilocie Pirxie” przeczytał pan Rafał Piotrowski, naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowa. Pani Alina Grabna, nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie, prezes Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie zaprezentowała „Bajkę o maszynie cyfrowej, co ze smokiem walczyła” z „Bajek robotów”. Następnie z uczestnikami połączyła się pani Sylwia Góra, specjalista do spraw promocji Biblioteki Publicznej im. dr. Władysława Biegańskiego w Częstochowie i przeczytała „Bajkę o królu Murdasie” również z utworu „Bajki robotów”.  Podsumowania spotkania dokonał pan Andrzej Szostek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie.

Maraton czytelniczy, organizowany zawsze w Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom był do tej pory organizowany na żywo. W tym roku sytuacja epidemiczna wymusiła zmianę formuły wydarzenia na zdalną, jednak i ta forma cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W wydarzeniu wzięło bowiem udział ponad 350 uczniów, ponad 50 nauczycieli i zaproszonych gości. Całe spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, bez zakłóceń. Uczniowie i nauczyciele poznali twórczość Stanisława Lema, dowiedzieli się ciekawych informacji dotyczących życia i twórczości znanego na całym świecie twórcy fantastyki naukowej i futurologa.

 

Tekst: Anna Dąbrowska, Anna Hiller, Zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska

05
04
09
08
06
07
01
03
001