Międzynarodowy Konkurs „Polska na zawsze w moim sercu” – relacja z wydarzenia

W roku szkolnym 2021/2022 Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie i Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie były organizatorami Międzynarodowego Konkursu „Polska na zawsze w moim sercu” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki, Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach i Starosty Częstochowskiego.

Zadanie konkursowe polegało na nagraniu krótkiego filmu ukazującego promocję polskości w szkole i/lub regionie oraz dumę z faktu bycia Polakiem. Koordynatorami konkursu byli nauczyciele: dr Agata Arkabus – nauczyciel bibliotekarz PBP RODN „WOM” w Częstochowie, Joanna Otto – wicedyrektor SP nr 21 w Częstochowie i Iwona Walczak – nauczyciel bibliotekarz SP nr 21 w Częstochowie. Adresatami konkursu byli uczniowie w wieku 12–16 lat uczęszczający do szkół z terenów Polski, Ukrainy, Łotwy, Litwy oraz Białorusi. Uczestnicy swoje prace mogli zgłaszać w dwóch kategoriach: indywidualna lub drużyna szkolna.

Cele konkursu:

  1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej;
  2. Pielęgnowanie polskości, symboli narodowych, polskiej kultury, mowy, obyczajów twórczości, kuchni, znanych postaci, jednostek zasłużonych w krzewieniu polskości;
  3. Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu zrozumienia oraz poszanowania wartości tradycji i kultury;
  4. Propagowanie postaw patriotycznych;
  5. Popularyzowanie działań i dokonań znanych postaci historycznych i współczesnych;
  6. Rozwijanie zainteresowań i promowanie form audiowizualnych wśród uczniów.

Praca konkursowa obejmowała przygotowanie i nakręceniu filmu według własnego scenariusza, spełniającego następujące kryteria: siła przekazu, sposób ujęcia tematu i ogólne wrażenie. Filmy mogły zawierać fragmenty wywiadów; zaprezentowanie miejsc, obiektów, osób, instytucji; krótkich relacji z ciekawych, znaczących uroczystości i wydarzeń związanych z krzewieniem polskości oraz postaw patriotycznych.

Prace filmowe oceniało jury według następujących kryteriów:

  1. Dobór materiałów – treść i charakter zgodne z założeniami regulaminu;
  2. Wartość artystyczna wykorzystanych utworów oraz elementów artystycznych;
  3. Przemyślana kompozycja, spójność przekazywanych treści;
  4. Twórcze podejście do zagadnienia, oryginalność pomysłów.

W pracach komisji konkursowej udział wzięli:

Przewodniczący:
– Krzysztof Witkowski – dyrektor Muzeum Monet i Medali im. Św. Jana Pawła II w Częstochowie
Członkowie:
– dr Karol Motyl – doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika, adiunkt badawczo-dydaktyczny w Katedrze Pedagogiki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
– Anna Płusa – nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie.

Na posiedzeniu komisji konkursowej  w dniu 19. 05. 2022 r. komisja wyłoniła następujących laureatów:

KATEGORIA INDYWIDUALNA:

I miejsce: Wiktoria Trentkiewicz- Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie;
Tytuł filmu: „POLSKA NA ZAWSZE W MOIM SERCU”

II miejsce: Dominik Ślusarczyk – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 5 w Częstochowie;
Tytuł filmu: „POLSKA NA ZAWSZE W MOIM SERCU”

III miejsce: Jan Kocop – Szkoła Podstawowa im. Dywizji J. H. Dąbrowskiego w Kuźnicy Starej;
Tytuł filmu: „CZYM JEST HARCERSTWO?”

Wyróżnienia:

– Maja Zapart – Szkoła Podstawowa nr 31 im. Orła Białego w Częstochowie;
Tytuł filmu: „PAMIĘTAJMY. POLSKA NA ZAWSZE W MOIM SERCU”

– Adela Orłowska – Szkoła Podstawowa im. Św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy ( Litwa );
Tytuł filmu: „JÓZEF PIŁSUDSKI”

KATEGORIA DRUŻYNA SZKOLNA:

I miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Wierzchowisku;
Tytuł filmu: „NASZA POLSKA KRAINA”

II miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Tadeusza Kościuszki w Wierzchowisku;
Tytuł filmu: „MOJA POLSKA – MOJE WSZYTSKO”

III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Olszynie
Tytuł filmu: „LEPSZE CZASY”

Wyróżnienia:

– Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gustawa Morcinka w Toszku;
Tytuł filmu: „NASZE SERCA SĄ BIAŁO-CZERWONE”.

– Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej;
Tytuł filmu: „KOCHAM CIĘ POLSKO”

– Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach (Litwa);
Tytuł filmu: „SŁAWNA POLKA REJONU SOLECZNICKIEGO – ANNA KREPSZTUL”

– Szkoła Podstawowa w Kiwiszkach (Litwa);
Tytuł filmu: „POLSKO, NIE ZAPOMNIJ O NAS!”

– Państwowe Gimnazjum Polskie w Rēzekne (Łotwa);
Tytuł filmu: „POLSKA W MOJEJ SZKOLE”

– Szkoła Podstawowa im. Św. Faustyny Kowalskiej w Rzeszy ( Litwa );
Tytuł filmu: „PARADA POLSKOŚCI W WILNIE 2022”

Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się 3 czerwca 2022 r. w Muzeum Monet i Medali im. Św. Jana Pawła II w Częstochowie i było również transmitowane online do szkół uczestniczących w konkursie. Podczas uroczystej gali wręczono nagrody oraz dyplomy dla zwycięzców. Nagrody dla Laureatów ufundowali: Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach, Dyrektor Muzeum Monet i Medali im. Św. Pawła II w Częstochowie, Wydawnictwo Edycja Św. Pawła, Częstochowski Oddział Stowarzyszenia Wspólnota Polska.

Gościem specjalnym uroczystości był Zespół Pieśni i Tańca Częstochowa, który swoim występem otworzył galę podsumowująca Międzynarodowy Konkurs „Polska na zawsze w moim sercu”. Podczas uroczystości na scenie zaprezentowali się młodzi wykonawcy – uczniowie Szkoły Podstawowej nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Częstochowie, którzy zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne.

Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach zmagań konkursowych.

dr Agata Arkabus
Zdjęcia: Izabela Bajor
galeria