Międzyszkolny konkurs na komiks „Bezpieczny internet – działajmy razem!”

7 maja 2019 r. w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie odbyło się wręczenie nagród dla uczestników międzyszkolnego konkursu na komiks pt.„Bezpieczny internet – działajmy razem!. Konkurs zorganizowany został w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu obchodzonego 5 lutego i  skierowany był  do uczniów szkół podstawowych miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego.

Celem  konkursu było zachęcenie uczniów do pracy twórczej, zdobycie wiedzy związanej z tworzeniem komiksu oraz dotyczącej bezpiecznego poruszania się w cyberprzestrzeni, rozbudzanie indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci i młodzieży oraz rozwijanie ich umiejętności literackich i plastycznych. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie opracować i wykonać komiks dotyczący promowania zasad bezpiecznego zachowania w Internecie i przeciwdziałania cyberprzemocy. W konkursie udział wzięło 39 uczniów i  9 opiekunów-nauczycieli z 11 szkół.

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów poprowadziła Pani Renata Lipniewska – wicedyrektor RODN „WOM” ds. bibliotek pedagogicznych. Organizatorami konkursu byli nauczyciele bibliotekarze Anna Dąbrowska oraz Anna Hiller.

Prace konkursowe oceniała komisja w składzie:

Beata Raczyńska – przewodnicząca, nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie,

Joanna Resakowska, nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie,

Alina Tyś, nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie,

Barbara Witkowska, nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie.

Komiksy oceniane były pod względem merytorycznym, estetycznym i artystycznym. Brano pod uwagę zarówno informacje zawarte w komiksie, jak również staranność wykonania, zaangażowanie, pomysłowość i wkład pracy oraz samodzielność wykonania.

Spośród przysłanych prac, komisja przyznała nagrody w dwóch kategoriach:

Szkoły podstawowe klasy I-IV

I miejsce 

Natalia Fac, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Mikołaja Kopernika w Hutkach, opiekun: Artur Żukow, tytuł pracy: Zagrożenia w Internecie

II miejsce 

Mikołaj Białowąs, uczeń Szkoły Podstawowej nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie, opiekun: Agnieszka Centkowska, tytuł pracy: Stop Cyberprzemocy!

III miejsce 

Olivia Hadzińska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 6 w Myszkowie, opiekun: Magdalena Jasińska, tytuł pracy: Dzień w świecie gier

Szkoły podstawowe klasy V-VIII

I miejsce  

Zuzanna Sygizman, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Szkoła Podstawowa nr 40 w Częstochowie, opiekun: Magdalena Kluźniak, tytuł pracy: Bezpieczna sieć

II miejsce

Julia Kościelniak, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni, opiekun: Artur Żukow, tytuł pracy: Bezpieczeństwo w internecie- uważaj

III miejsce ex aequo 

Aleksandra Szulc, uczennica Szkoły Podstawowej nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie, opiekun: Diana Kapałka-Czerwik, tytuł pracy: Bądź ostrożny

Zuzanna Pacuda, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Kopalni, opiekun: Artur Żukow, tytuł pracy: Dobra rada mamy

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy za uczestnictwo, a nauczyciele podziękowania. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe. Na zakończenie uroczystości uczestnicy wraz z opiekunami mogli podziwiać swoje prace na wystawie zorganizowanej w czytelni naukowej Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.

 

Tekst: Anna Dąbrowska, zdjęcia: Izabela Bajor