Międzyszkolny konkurs plastyczny „Zanim Karolek został Papieżem. Portret małego Lolka”

W rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zorganizowała Międzyszkolny konkurs plastyczny Zanim Karolek został Papieżem. Portret małego Lolka, pod honorowym patronatem Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”.  Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego. Celem konkursu było zachęcenie uczniów do pracy twórczej, rozbudzanie indywidualnych zdolności i zainteresowań uczniów oraz rozwijanie ich umiejętności plastycznych. Zadaniem uczestnika konkursu było opracowanie i wykonanie pracy plastycznej w formacie A4, dowolną techniką, zgodnej z tematyką konkursu. Na konkurs wpłynęło 27 prac.

17 grudnia 2020 r. komisja konkursowa w składzie:
– Krzysztof Witkowski– przewodniczący
– Alicja Kowalska
– Izabela Bajor

oceniła prace pod względem merytorycznym, estetycznym oraz artystycznym i przyznała nagrody w dwóch kategoriach:

Klasy I-IV szkoły podstawowej:

I miejsce
Patryk Weżgowiec
– uczeń Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki we Mstowie filia w Kucharach, opiekun: Aldona Tomzik

II miejsce
Zofia Dobrowolska
– uczennica Szkoły Podstawowej nr 25 im. Stanisława Staszica w Częstochowie, opiekun: Edyta Tomza

III miejsce
Weronika Nowak
– uczennica Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Ojca Pio w Winownie, opiekun: Iwona Filipczyk

Wyróżnienie
Dominika Umlauf
– uczennica Szkoły Podstawowej im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty w Sadowie, opiekun: Sylwia Duda

Klasy V-VIII szkoły podstawowej:

I miejsce
Zuzanna Smużyńska
– uczennica Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, opiekun: Renata Smużyńska

II miejsce
Zuzanna Piasecka
– uczennica Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, opiekun: Ewa Harciarek

III miejsce
Karolina Borek
– uczennica Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Św. Ojca Pio w Winownie, opiekun: Iwona Filipczyk

Wyróżnienie
Maja Gaworska
– uczennica Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej, opiekun: Ewa Sędzina-Gaworska

Nagrody w konkursie ufundował Pan Krzysztof Witkowski – założyciel oraz dyrektor Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za zaangażowanie i piękne prace plastyczne, opiekunom i nauczycielom za przygotowanie uczniów, a komisji konkursowej za trud oceny prac i wsparcie merytoryczne.

Wirtualna wystawa prac konkursowych

Tekst, oprac. filmu: Anna Dąbrowska, Anna Hiller