Międzyszkolny konkurs plastyczny „Zanim Karolek został Papieżem. Portret małego Lolka”

W rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Papieża Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie serdecznie zaprasza do udziału w Międzyszkolnym konkursie plastycznym Zanim Karolek został Papieżem. Portret małego Lolka, pod honorowym patronatem Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach oraz Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie. Patronat medialny nad wydarzeniem objął Tygodnik Katolicki „Niedziela”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych miasta Częstochowy, powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego.

Celem konkursu jest zachęcanie uczniów do pracy twórczej, rozbudzanie indywidualnych zdolności i zainteresowań uczniów oraz rozwijanie umiejętności plastycznych uczniów.

Zadaniem uczestnika konkursu jest opracowanie i wykonanie pracy plastycznej w formacie A4, dowolną techniką, zgodnej z tematyką konkursu. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I-IV i klasy V-VIII szkoły podstawowej.

Pracę konkursową należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, al. Jana Pawła II 126/130, w terminie do 16.11.2020 r. wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia.

O rozstrzygnięciu konkursu oraz wręczeniu nagród wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną i telefoniczną.

Kontakt:

Anna Dąbrowska – dabrowska@womczest.edu.pl – tel.  0343606004 w. 250
Anna Hiller – hiller@womczest.edu.pl – tel.  0343606004 w. 250

Załączniki: