Międzyszkolny Konkurs Recytatorski „Poezja św. Jana Pawła II”

9 listopada 2015 roku w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM”  Częstochowie odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezja św. Jana Pawła II, w związku z ustanowionym w 2015 roku przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem św. Jana Pawła II. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i myszkowskiego. Konkurs zorganizowała Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie. Honorowy i medialny patronat nad konkursem objęła Redakcja Tygodnika Katolickiego Niedziela. Celem konkursu było przybliżenie i popularyzacja twórczości  św. Jana Pawła II, kształtowanie wrażliwości na piękno i bogactwo języka literackiego, upowszechnianie kultury języka oraz rozwijanie recytatorskich uzdolnień dzieci i młodzieży. Uczniowie prezentowali jeden z wybranych przez siebie wierszy św. Jana Pawła II.

Prezentacje uczestników oceniało jury w składzie:
Irmina Młynarczyk – przewodnicząca komisji, nauczyciel polonista, pracownik Biblioteki Publicznej im. dra Władysława Biegańskiego w Częstochowie
Edyta Skoczylas-Krotla – wykładowca Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
Anna Buda – redaktor Tygodnika Katolickiego Niedziela
Bożena Kownacka – poetka, fotografik, nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 5 w Częstochowie.

Decyzją jury przyznano następujące miejsca:

I miejsce
Sandra Kozik,
 uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przyrowie, wiersz Odkupienie szuka twego kształtu – siostra

II miejsce
Wiktoria Drab
, uczennica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach, wierszRenesansowy Psałterz Emilii, Matce Mojej
Małgorzata Szewczyk, uczennica Szkoły Podstawowej nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie, wiersz Za tę chwilę

III miejsce
Mateusz Chęciński
, uczeń Szkoły Podstawowej nr 49 im. Janusza Kusocińskiego w Częstochowie, wiersz Zdumienie. Tryptyk rzymski
Maria Krasińska, uczennica Szkoły Podstawowej nr 34 im. Aleksandra hr. Fredry w Częstochowie, wiersz Wyjdź

Jury przyznało również 3 wyróżnienia:
Ernest Gołdy, uczeń Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie, wiersz Co mi mówisz?
Kornelia Nicpoń, uczennica Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa w Częstochowie, wiersz Dla Matki
Marcelina Majchrzak, uczennica Szkoły Podstawowej im. Św. Jana de La Salle w Częstochowie, wiersz Dzieci

Laureaci konkursu zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Redakcję Tygodnika Katolickiego Niedziela oraz pracowników Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie. Uczestnikom konkursu i ich opiekunom serdecznie gratulujemy. Jury konkursu dziękujemy za owocną współpracę. Szczególne podziękowania składamy na ręce Pani Lidii Dutkiewicz, redaktor naczelnej Tygodnika Katolickiego Niedziela za objęcie wydarzenia honorowym i medialnym patronatem oraz ufundowanie nagród i upominków dla uczestników konkursu i ich opiekunów.

Relacja z konkursu w mediach:
http://www.niedziela.pl/artykul/19021/Miedzyszkolny-Konkurs-Recytatorski-Poezja
http://czestochowskie24.pl/czestochowa/poezja-sw-jana-pawla-ii-w-bibliotece/

Anna Dąbrowska
zdjęcia: Izabela Bajor

galeria