„Mój mały świat, moje wielkie emocje” – program biblioterapeutyczny dla 4-5 latków – podsumowanie

W roku szkolnym 2018/2019 przeprowadzone zostały zajęcia w ramach programu biblioterapeutycznego pt. Mój mały świat, moje wielkie emocje. Zajęcia czytelnicze, z elementami biblioterapii i arteterapii, odbywały się
w Miejskim Przedszkolu nr 38 w Częstochowie w grupie 4-5-latków.

Głównym celem programu było kształtowanie kompetencji czytelniczych i umiejętności społecznych, jak również wsparcie w wychowaniu małego człowieka i wskazanie sposobów rozwiązywania problemów.

W trakcie zajęć dzieci poznały bajki i opowiadania o charakterze terapeutycznym, odnoszące się do otaczającej rzeczywistości, w których bohaterowie opowiadań muszą radzić sobie z emocjami towarzyszącymi im w różnych sytuacjach życiowych. Dzieci także spotykają się na co dzień z wieloma trudnymi dla nich wydarzeniami, tj. rozwód rodziców, brak akceptacji rówieśników, niskie poczucie własnej wartości, nieśmiałość czy brak uwagi ze strony najbliższych. I dlatego pomocna jest w tym bajka terapeutyczna. Zajęcia przeprowadzone zostały w oparciu o bajki psychoterapeutyczne, psychoedukacyjne oraz relaksacyjne.

W ramach programu biblioterapeutycznego zrealizowane zostały następujące zagadnienia i tematy:

  • Jestem życzliwym przedszkolakiem – jak należy się zachowywać w grupie rówieśników, aby być lubianym.
  • Święta tuż, tuż… – tradycje i obrzędy bożonarodzeniowe, emocje towarzyszące przygotowaniom do Świąt.
  • Zdrowe odżywianie – co to znaczy? – co jeść, aby być zdrowym, a czego unikać?
  • Złodzieje czasu – dziecko w świecie nowoczesnych technologii – sposoby spędzania wolnego czasu, kontakt dzieci z nowoczesnymi technologiami, uzależnienie od urządzeń mobilnych, tj. smartfony czy tablety.
  • Bezpiecznie na wakacjach – jak należy zachowywać się w czasie wakacji, aby uniknąć niebezpiecznych sytuacji.

W trakcie zajęć zastosowane zostały zabawy ruchowe, techniki relaksacyjne oraz wierszyki-masażyki. Uczestnicy wykonywali również samodzielne prace plastyczne związane z tematem poszczególnych spotkań.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Kucharzewska, Marta Małek