NADZÓR PEDAGOGICZNY

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego : Dz. U. z 2021 r. poz. 1618
  Dz.U. 2021 poz. 1618
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego : Dz. U. z 2021 r. poz. 1618
  Dz.U. 2021 poz. 1618
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego : Dz.U. 2022 poz. 944
  Dz.U. 2022 poz. 944
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz.U. 2020 poz. 1551
  Dz.U. 2020 poz. 1551
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego : Dz. U. z 2019 r. poz. 1627
  Dz.U. 2019 poz. 1627
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego : Dz. U. z 2017 r. poz. 1658
  Dz.U. 2017 poz. 1658
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia Ośrodkowi Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą sprawowania nadzoru pedagogicznego nad szkołami polskimi oraz szkołami i zespołami szkół w Polsce i za granicą, a także wykonywania w odniesieniu do nich zadań organu prowadzącego oraz zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli tych szkół : Dz. U. z 2019 r. poz. 1626
  Dz.U. 2019 poz. 1626