Dział gromadzenia i opracowania zbiorów


Informacje ogólne

Pracownicy działu zajmują się gromadzeniem i opracowaniem zbiorów biblioteki nabytych zgodnie z jej profilem. Prowadzą prace w zakresie uzupełniania księgozbioru poprzez bieżące przeglądanie zapowiedzi i ofert wydawniczych oraz współpracę z księgarniami i hurtowniami książek. Zbiory druków zwartych powiększane są poprzez zakup i przyjmowanie darów od osób prywatnych i instytucji społecznych. Pracownicy działu prowadzą również prace w zakresie ewidencji i selekcji księgozbioru, zajmują się rejestracją wpływów i ubytków, tworząc elektroniczne księgi inwentarzowe. Uczestniczą w pracach zespołu ds. selekcji zbiorów i komisjach inwentaryzacyjnych.

Pracownicy działu dokonują opracowania formalnego i rzeczowego nowo zakupionych książek zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami  za pośrednictwem modułu KATALOGOWANIA Zintegrowanego Systemu Zarządzania Biblioteką SOWA 2. Sukcesywnie wprowadzają do komputerowej bazy danych zbiory starsze, zakupione przed rokiem 1983. Opracowują karty katalogowe na potrzeby Informatorium biblioteki oraz zajmują się melioracją katalogu komputerowego i reklasyfikacją zbiorów.

 

Pracownicy

tel. 34 360 60 04 wew. 249

tel. 34 360 60 04 wew. 248

Zespół ds. wspierania działalności bibliotekarzy bibliotek szkolnych:

tel. 34 360 60 04 wew. 255