Dział informacyjno-bibliograficzny


Informacje ogólne

Katalogi znajdują się na pierwszym piętrze w pomieszczeniu czytelni. Czynne są codziennie, z wyjątkiem czwartku (dzień prac wewnętrznych), w godzinach 830–1745 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach 800–1245.

Pracownicy

tel. 34 360 60 04 wew. 107

Usługi

Udzielamy wszechstronnych informacji o zbiorach biblioteki, także telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Służymy pomocą przy wyszukiwaniu materiałów na określony temat.
Na życzenie czytelnika wykonujemy odpłatnie (A4 – 50 gr) wydruki zestawień literatury z katalogu online.

Warsztat informacyjno-bibliograficzny

Katalog online, opracowywany w bibliotecznym systemie komputerowym SOWA, składa się z następujących baz danych:
•    Książki
•    Czasopisma
•    Multimedia
•    Artykuły z czasopism
•    Regionalna
•    Materiały repertuarowe

Językiem informacyjno-wyszukiwawczym jest Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej.

Uwaga! Katalog książek dostępny online obejmuje już całość zbiorów biblioteki.

Katalogi i kartoteki kartkowe

Źródłem informacji o zbiorach są także katalogi i kartoteki kartkowe:

 • Katalog alfabetyczny
 • Katalog rzeczowy według Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej (UKD)
 • Kartoteki zagadnieniowe:
  • pedagogiczno-psychologiczna
  • literacka
  • regionalna
  • materiały repertuarowe
  • Unia Europejska

Zestawienie bibliograficzne

Informatorium dysponuje bogatym zbiorem zestawień bibliograficznych, z których część jest udostępniona online