Dział udostępniania zbiorów


Informacje ogólne

Wypożyczalnia znajduje się na parterze. W magazynie działu zgromadzony jest księgozbiór o charakterze uniwersalnym ze specjalnością pedagogika i dziedziny pokrewne.

Wypożyczalnia jest czynna codziennie, z wyjątkiem czwartku (dzień prac wewnętrznych),  w godz. 830–1800 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godz. 800–1300.

Realizacja składanych rewersów jest natychmiastowa. Rewersy złożone po godzinie 1745 są realizowane w dniu następnym.

W związku z komputeryzacją zbiorów bibliotecznych od 1 lipca 2007 roku w wypożyczalni wprowadzono udostępnianie elektroniczne. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do nabycia kart bibliotecznych w cenie 3 złotych. Dotychczasowe karty czytelnika (papierowe) straciły ważność.

Od lutego 2009 wypożyczalnia dysponuje możliwością realizowania zamówień i rezerwacji książek, składanych przez czytelników drogą elektroniczną.

Pracownicy:

tel. 34 360 60 04 wew. 612

Zbiory i usługi

Księgozbiór Wypożyczalni liczy około 60 tysięcy woluminów. Zgromadzone zbiory obejmują przede wszystkim książki z zakresu: pedagogiki, dydaktyki ogólnej i dydaktyk szczegółowych, psychologii oraz socjologii. Ponadto czytelnik może wypożyczyć:

 • programy nauczania
 • publikacje naukowe i popularnonaukowe
 • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej
 • literaturę piękną, polską i obcą, w tym bogaty wybór lektur szkolnych
 • materiały dotyczące Częstochowy i okolic

Opłata za nieterminowy zwrot zbiorów

Dezyderaty – propozycje i sugestie czytelników dotyczące gromadzonego księgozbioru

Przy zakupie nowych książek pracownicy biblioteki uwzględniają potrzeby czytelników. Wszelkie propozycje i sugestie dotyczące gromadzonego księgozbioru czytelnicy mogą zgłaszać:

 • bezpośrednio pracownikom biblioteki
 • poprzez złożenie rewersu do skrzynki dezyderatów
 • drogą elektroniczną
  Justyna Galińska: e-mail
  Joanna Resakowska: e-mail