Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – w hołdzie Janowi Pawłowi II

29 września 2020 r. obchodzony był Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.

Z tej okazji Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprosiła nauczycieli i uczniów klas II i III szkół podstawowych na spotkanie online. Nauczyciele bibliotekarze Anna Hiller i Anna Dąbrowska przeczytały książkę Przygoda w wadowickim muzeum, czyli 100 listów do Jana Pawła II Marcina Kobierskiego. Celem spotkania było promowanie głośnego czytania dzieciom, upowszechnianie literatury polskiej dla dzieci i młodzieży, popularyzowanie wiedzy o życiu i nauczaniu Papieża Polaka. Spotkanie online odbyło się 29 września 2020 r. w godz. 10:00 – 11:00 na platformie ClickMeeting. W wydarzeniu wzięło udział 37 nauczycieli i 335 uczniów. Serdecznie wszystkim uczestnikom dziękujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych wydarzeniach czytelniczych online lub tradycyjnych spotkaniach.

Relacje uczestników:

http://bibliotekasp53.blogspot.com/2020/09/ogolnopolski-dzien-gosnego-czytania-w.html

https://www.facebook.com/sosw5.czestochowa/posts/1724632534364537

https://www.facebook.com/szkolamariigrzegorzewskiej/posts/2796235583949227