Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Bibliotekarzy Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie oraz Sekcja Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich były organizatorami Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Bibliotekarzy Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych, który odbył się 25 września 2018 r. w Częstochowie. Celem kongresu była integracja środowiska nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych, wymiana dobrych praktyk, prezentacja metod i form pracy z czytelnikiem oraz nawiązanie współpracy między bibliotekami. Inicjatorkami spotkania byli nauczyciele bibliotekarze PBP RODN „WOM” w Częstochowie oraz przedstawiciele Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP: dr Agata Arkabus oraz Anna Płusa.

W konferencji udział wzięli nauczyciele bibliotekarze z całej Polski oraz prelegenci: Agnieszka Pietryka – kierownik projektu Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie; Małgorzata Caban – Dyrektor Biblioteki i Oficyny Wydawniczej Humanitas w Sosnowcu; Marcin Skrabka – prawnik, twórca i właściciel Good Books; Anna Dąbrowska – nauczyciel bibliotekarz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie; dr Agata Arkabus – Przewodnicząca Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP oraz nauczyciel bibliotekarz Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie. Patronat medialny wydarzenia objęła redakcja czasopisma Biblioteka w Szkole oraz firma Good Books. Sponsorem poczęstunku dla osób uczestniczących w konferencji była Piekarnia Jędryka z Częstochowy.

Przed rozpoczęciem wystąpień prelegentów został odczytany list Prezes Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich – Danuty Brzezińskiej – skierowany do uczestników Kongresu. Pani Prezes w swoim piśmie zwróciła uwagę na brak standardów oraz aktów prawnych jednoznacznie określających warunki funkcjonowania polskich bibliotek szkolnych. W swoim liście odwołała się także do IFLA School Library Guidelines (Źródło: IFLA School Library Guidelines, 2nd edition, [online],  International Federation of Library Associations and Institutions, 2015, https://www.ifla.org/publications/node/9512, [dostęp: 1.02.2018]), w którym zamieszczono definicję prezentującą model współczesnej biblioteki: Biblioteka szkolna to fizyczna i digitalna przestrzeń do nauki.

Pierwszą prelegentką była Agnieszka Pietryka – kierownik projektu Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie. Temat jej wystąpienia brzmiał: „Doświadczenia z projektu Szkoła ćwiczeń w kontekście bibliotek szkolnych i pedagogicznych”. Pani Agnieszka Pietryka przybliżyła uczestnikom koncepcję projektu Szkoła ćwiczeń, jej główne założenia i zadania oraz możliwość uczestnictwa szkół w tym przedsięwzięciu. Odniosła się także do roli bibliotek pedagogicznych i szkolnych w tym projekcie.

Małgorzata Caban – Dyrektor Biblioteki i Oficyny Wydawniczej Humanitas w Sosnowcu przybliżyła nauczycielom bibliotekarzom zagadnienia dotyczące edukacyjnego wykorzystania komiksów w bibliotece omawiając temat: „Komiks i film jako narzędzia pracy bibliotekarza”. Pani Małgorzata Caban przedstawiła metody pracy z komiksem w swojej bibliotece, zaprezentowała również narzędzia elektroniczne do jego tworzenia.

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotece prezentował Marcin Skrabka – prawnik, twórca i właściciel firmy Good Books. Jego wystąpienie „Gra w czytanie na smartfonie. Jak korzystać z gier typu PokemonGo w promocji czytelnictwa?” poruszało problematykę wykorzystania TIK w pracy z dziećmi i młodzieżą. Pan Marcin Skrabka omówił narzędzia, które mogą być wykorzystywane przez nauczycieli w promocji czytelnictwa. Uczestnicy podczas wykładu Pana Marcina Skrabki mieli także możliwość gry online przy wykorzystaniu smartfonów.

Anna Dąbrowska – nauczyciel bibliotekarz z Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie – podzieliła się swoimi doświadczeniami w zakresie wykorzystania elementów programowania w edukacji czytelniczej i medialnej. Przedstawiła metody pracy z uczniem, w których można wykorzystać zabawy wprowadzające do programowania.

Przewodnicząca Sekcji Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych SBP – dr Agata Arkabus – przybliżyła nauczycielom bibliotekarzom główne kierunki działania Sekcji. Zachęciła także uczestników do współpracy w zakresie integracji środowiska nauczycieli bibliotekarzy.

Na zakończenie Kongresu Nauczycieli Bibliotekarzy Bibliotek Pedagogicznych i Szkolnych odbyło się wśród uczestników losowanie pakietów edukacyjnych ufundowanych przez redakcję Biblioteki w Szkole.

dr Agata Arkabus
galeria