Ogólnopolski Konkurs Rodzinny z okazji 75. Urodzin Pippi – „Lato z Pippi” 

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna – Ambasador Ogólnopolskiego Konkursu Rodzinnego  z okazji 75. Urodzin Pippi – „Lato z Pippi” przypomina o upływającym terminie I Etapu lokalnego.

Do udziału w konkursie zapraszamy Rodziny – duet uczestników tworzą dziecko i dorosły członek rodziny, którym może być: rodzic, pełnoletnie rodzeństwo, dziadkowie, wujek, ciocia.

Prace konkursowe są realizowane w dwóch kategoriach: plastycznej (dzieci do 12 lat) i literackiej (dzieci do 16 lat).

Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką m.in. rysowanie, malowanie, rzeźbienie, lepienie (glina, plastelina, masa solna, modelina itp.), wycinanki, wydzieranki, wyklejanki, grafika, kolaż, instalacje, video-art, konstrukcje z różnego materiału (np. papier, szmaty i sznurek. Tematem pracy jest „Pippi w malarstwie polskim i światowym”, czyli plastyczny wizerunek Pippi inspirowany twórczością dowolnego malarza żyjącego i tworzącego w I połowie XX wieku lub dawniej. (m.in. Wyspiański, Matejko, Malczewski, Michał Anioł, Leonardo Da Vinci, Hieronim Bosch, Van Gogh i inni)

Praca literacka – „Limeryk o Pippi”, powinien być to krótki i wesoły wiersz, inspirowany postacią i przygodami Pippi, napisany zgodnie z zasadami jego budowy: 5 wersów o układzie rymów aabba – dwa pierwsze wersy i ostatni rymują się ze sobą i mają stałą liczbę sylab akcentowanych, środkowe wersy są krótsze o 2-3 sylaby akcentowane, na końcu pierwszego wersu występuje nazwa geograficzna, która jest podstawą rymu a.

Regulamin dostępny na stronie http://jungoffska.pl

Czas nadsyłania prac konkursowych do Ambasadora Konkursu upływa ostatniego dnia lata, czyli 21.09.2020r.

Prace konkursowe można przesyłać pocztą na adres:
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa;
lub drogą mailową: hiller@womczest.edu.pl

Informacji udziela:

Anna Hiller

34 360 60 04 wew.250

Więcej informacji: https://biblioteka.womczest.edu.pl/new/konkurs-z-okazji-75-urodzin-pippi/