Ogólnopolski konkurs „Wielka Liga Czytelników”

Tegoroczny Konkurs „Wielka Liga Czytelników” to projekt czytelniczy o zasięgu ogólnopolskim, skierowany do uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Organizowany jest na dwóch poziomach:

 • klasy I-IV
 • klasy V-VIII

Konkurs przebiega w trzech etapach:

 • pierwszy (szkolno-biblioteczny) – indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych (25. 11. 2019 r.-13. 03. 2020 r.);
 • drugi (test kwalifikacyjny) – test indywidualny w szkołach podstawowych i bibliotekach publicznych (16. 03. 2020 r.- 27. 03. 2020 r.);
 • trzeci (powiatowy) – test drużynowy w placówkach wyznaczonych przez Koordynatora Powiatowego (28. 04. 2020 r.)

Formularz zgłoszeń dla Koordynatora Szkolnego/Bibliotecznego jest dostępny w formie pliku pdf na stronie internetowej www.wielka-liga.pl.

Zgłoszenia, podpisane przez dyrektora szkoły, należy dostarczyć do koordynatora powiatowego (w formie papierowej lub skanu) do 10 stycznia 2020 r. (prosimy o czytelne wypełnienie formularza drukowanymi literami).

Każda zarejestrowana przez Koordynatora Powiatowego placówka otrzymuje wiadomość e-mail z dostępem do konta internetowego znajdującego się na platformie projektu Wielka Liga Czytelników (www.wielka-liga.pl). Na koncie tym będą umieszczone elektroniczne wersje formularzy konkursowych oraz materiały dotyczące konkursu.

Jednocześnie informujemy, że nasza biblioteka została koordynatorem powiatowym konkursu „Wielka Liga Czytelników” w roku szkolnym 2019/2020:

 • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie – koordynator powiatowy dla szkół podstawowych miasta Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego i powiatu kłobuckiego,
  adres:
  Jana Pawła II 126/130
  42-200 Częstochowa

kontakt:
Anna Hiller, tel. 34 360 60 04 w. 250, hiller@womczest.edu.pl
Anna Dąbrowska, tel. 34 360 60 04 w. 250,  dabrowska@womczest.edu.pl

 • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu – koordynator powiatowy dla szkół podstawowych miasta Lublińca i powiatu lublinieckiego,
  adres:
  Paderewskiego 18
  42-700 Lubliniec

kontakt:
Olimpia Zielińska, tel. 34 351 17 98, lubp@womczest.edu.pl

 • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Myszkowie – koordynator powiatowy dla szkół podstawowych miasta Myszkowa i powiatu myszkowskiego,
  adres:
  Pułaskiego7/210
  42-300 Myszków

kontakt:
Edyta Polak, tel. 34 313 44 94, mybp@womczest.edu.pl

Szczegółowe informacje, regulamin i karty zgłoszenia udziału w konkursie dostępne są na stronie www.wielka-liga.pl.

Zapraszamy do współpracy!