ORGANIZACJA PRACY SZKÓŁ, PRZEDSZKOLI I PLACÓWEK

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość : Dz. U. z 2022 r. poz. 1903
  Dz.U. 2022 poz. 1903
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli : Dz. U. z 2022 r. poz. 644
  Dz.U. 2022 poz. 644
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli : Dz. U. z 2022 r. poz. 566
  Dz.U. 2022 poz. 566
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli : Dz. U. z 2019 r. poz. 502
  Dz.U. 2019 poz. 502
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2022 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w szkołach w okręgowych ośrodkach wychowawczych, zakładach poprawczych i w schroniskach dla nieletnich : Dz. U. z 2022 r. poz. 1927
  Dz.U. 2022 poz. 1927
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych : Dz. U. z 2022 r. poz. 1880
  Dz.U. 2022 poz. 1880
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego : Dz. U. z 2022 poz. 1810
  Dz.U. 2022 poz. 1810
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego : Dz. U. z 2019 r. poz. 1094
  Dz.U. 2019 poz. 1094
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego : Dz. U. z 2019 r. poz. 1093
  Dz.U. 2019 poz. 1093
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego : Dz. U. z 2019 r. poz. 402
  Dz.U. 2019 poz. 402
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego : Dz. U. z 2019 r. poz. 318
  Dz.U. 2019 poz. 318
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego : Dz. U. z 2017 r. poz. 1603
  Dz.U. 2017 poz. 1603
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego  : Dz. U. z 2016 r. poz. 1335
  Dz.U. 2016 poz. 1335
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego : Dz. U. z 2015 r. poz. 408
  Dz.U. 2015 poz. 408
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego : Dz. U. z 2002 r. nr 46 poz. 432
  Dz.U. 2002 nr 46 poz. 432
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy : Dz. U. z 2022 r. poz. 2103
  Dz.U. 2022 poz. 2103
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy : Dz. U. z 2022 r. poz. 1711
  Dz.U. 2022 poz. 1711
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy : Dz. U. z 2022 r. poz. 795
  Dz.U. 2022 poz. 795
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy : Dz. U. z 2022 r. poz. 1047
  Dz.U. 2022 poz. 1047
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy : Dz. U. z 2022 r. poz. 645
  Dz.U. 2022 poz. 645
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego : Dz. U. z 2017 r. poz. 671
  Dz.U. 2017 poz. 671
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej : Dz. U. z 2020 r. poz. 1591
  Dz.U. 2020 poz. 1591
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie przez osobę prawną lub osobę fizyczną szkoły lub placówki publicznej : Dz. U. z 2017 r. poz. 1625
  Dz.U. 2017 poz. 1625
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i warunków udzielania i cofania zezwolenia na założenie odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub z dniem 1 września 2018 r. przez osobę prawną lub osobę fizyczną dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego i dotychczasowego czteroletniego technikum : Dz. U. z 2017 r. poz. 818
  Dz.U. 2017 poz. 818
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach : Dz. U. z 2020 r. poz. 1604
  Dz.U. 2020 poz. 1604
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach : Dz. U. z 2020 r. poz. 1386
  Dz.U. 2020 poz. 1386
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach : Dz. U. z 2018 r. poz. 2140
  Dz.U. 2018 poz. 2140
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej : Dz. U. z 2020 r. poz. 269
  Dz.U. 2020 poz. 269
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej : Dz. U. z 2019 r. poz. 1609
  Dz.U. 2019 poz. 1609
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących : Dz .U. z 2021 r. poz. 1207
  Dz.U. 2021 poz. 1207
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą : Dz.U. 2023 poz. 107
  Dz.U. 2023 poz. 107
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą : Dz. U. z 2022 r. poz. 2097
  Dz.U. 2022 poz. 2097
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 września 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą : Dz. U. z 2021 r. poz. 1661
  Dz.U. 2021 poz. 1661
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą : Dz. U. z 2020 r. poz. 1388
  Dz.U. 2020 poz. 1388
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą : Dz. U. z 2019 r. poz. 2172
  Dz.U. 2019 poz. 2172
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą : Dz. U. z 2019 r. poz. 1652
  Dz.U. 2019 poz. 1652
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą : Dz. U. z 2017 r. poz. 1649
  Dz.U. 2017 poz. 1649
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw : Dz.U. z 2022 r. poz. 573
  Dz.U. 2022 poz. 573
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw : Dz. U. z 2020 r. poz. 1283
  Dz.U. 2020 poz. 1283
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw : Dz. U. z 2019 r. poz. 685
  Dz.U. 2019 poz. 685
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw : Dz. U. z 2019 r. poz. 666
  Dz.U. 2019 poz. 666
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw : Dz. U. z 2017 r. poz. 1655
  Dz.U. 2017 poz. 1655
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw : Dz. U. z 2017 r. poz. 1634
  Dz.U. 2017 poz. 1634
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw : Dz. U. z 2016 r. poz. 1453
  Dz.U. 2016 poz. 1453
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu : Dz. U. z 2022 r. poz. 1805
  Dz.U. 2022 poz. 1805
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu : Dz. U. z 2015 r. poz. 1248
  Dz.U. 2015 poz. 1248
 • Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek : Dz. U. z 2020 r. poz. 2198
  Dz.U. 2020 poz. 2198
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań wobec szkół i placówek : Dz. U. z 2019 r. poz. 1575
  Dz.U. 2019 poz. 1575
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek : Dz. U. z 2017 r. poz. 1611
  Dz.U. 2017 poz. 1611
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów : Dz. U. z 2022 r. poz. 2431
  Dz.U. 2022 poz. 2431
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów : Dz. U. z 2019 r. poz. 1737
  Dz.U. 2019 poz. 1737
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół : Dz. U. z 2001 r. nr 61 poz. 624
  Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół : Dz. U. z 2007 r. nr 35 poz. 222
  Dz.U. 2007 nr 35 poz. 222
 • Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych : Dz. U. z 2014 r. poz. 1646
  Dz.U. 2014 poz. 1646